Quaderns d’estiu per a primària

els quaderns d’estiu més venuts en català.

AMB ACCÉS A UNA NOVA APP EDUCATIVA

Repassa, juga i aprèn!

Ara amb l’APPrepara, el nou joc de preguntes i respostes.

L’eina ideal per a aquest estiu!

Repassa i arriba al curs que ve en plena forma.

Els nous quaderns

ISBN: 978-84-412-3347-8

ISBN: 978-84-412-3348-5

ISBN: 978-84-412-3349-2

ISBN: 978-84-412-3350-8

ISBN: 978-84-412-3351-5

ISBN: 978-84-412-3345-4

Quaderns a tot color amb espiral.

Treball sistemàtic amb activitats de Llengua catalana, Lengua castellana, Matemàtiques, Coneixement del medi i Anglès

Conceptes clau als marges per resoldre més fàcilment les activitats.

Autoavaluació, amb les solucions de les activitats al final dels quaderns.

Amb accés gratuït a l’appPrepara, per consolidar els continguts de manera lúdica.

Altres quaderns complementaris

978-84-412-3020-0

978-84-412-3014-9

978-84-412-3021-7

978-84-412-3015-6

978-84-412-3022-4

978-84-412-3016-3

978-84-412-3023-1

978-84-412-3017-0

978-84-412-3024-8

978-84-412-3018-7

978-84-412-3043-9

978-84-412-3035-4

978-84-412-3039-2

Consulta els quaderns d’altres etapes

Per a més informació

posa’t en contacte

amb nosaltres!

 

 

 

 

De quin curs vols la informació?