Per què aquest projecte?

El projecte EL MISTERI DEL TEMPS es planteja com una reflexió sobre el pas del temps i sobre la necessitat que tenim de mesurar-lo per viure en societat. Per això volem provar, entre altres coses, de viure durant unes quantes hores sense mesurar-lo. Us ho imagineu? Què passaria si no el mesuréssim?

El temps i la seva mesura és present en el nostre dia a dia, per això ens fixarem en el vocabulari que fem servir, com afecta el pas del temps les persones i l'entorn natural i, també, les ciutats. Investigarem com les persones mesurem el temps i ens organitzem i valorarem la utilitat de fer-ho.

El nostre repte serà aquest: Com podem organitzar el nostre temps a l'escola? Preparats per seguir les pistes?

Programació i orientacions generals

Programació per àmbits i dimensions

Orientacions generals
 • El projecte sorgeix de la necessitat i del plantejament d'un repte i acaba amb la seva resolució. En la fase COMENCEM, els alumnes descobriran la necessitat de controlar d'alguna manera el pas del temps. Els plantejarem el repte: Com podem organitzar el nostre temps a l'escola? Comprendrem el repte, ens organitzarem i planificarem com podem resoldre'l. Després, INVESTIGAREM sobre el pas del temps i, entre tots, trobarem la necessitat d'elaborar un calendari que reculli els elements necessaris per organitzar el dia a dia a l'aula. ACABAREM amb la síntesi i la transferència de tot el que hem après.
 • El projecte està pensat per treballar durant un mes aproximadament i es proposen vuit activitats amb diferents subactivitats i propostes. Aquestes, però, es poden allargar més o menys en el temps en funció de la seva personalització i de l'interès i la motivació del grup classe.
 • Per al projecte, cal tenir en compte la col·laboració de les famílies. Les famílies ens ajuden aportant informació, objectes i material relacionat amb el pas del temps i contestant les preguntes que prepararan els alumnes en algunes de les activitats.
 • El projecte conté:
  • Material i recursos per al mestre (guia i recursos digitals).
  • Material col·lectiu.
  • Material per a l'alumne.
ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • El temps és la successió entre el passat, el present i el futur, que regeix la majoria de les activitats humanes i que es mesura a través de diferents unitats consensuades.
 • El pas del temps provoca canvis en els éssers vius i l'entorn: les persones, amb el pas del temps, passen per diferents etapes vitals que impliquen canvis físics, psíquics i socials. A partir de nous coneixementscientífics i tecnològics, l'entorn canvia amb el pas del temps per donar millor resposta a les demandes de la societat.
 • Podem observar el pas del temps fixant-nos en canvis en l'entorn.
 • En l'actualitat, les persones utilitzem el rellotge i el calendari com a eines principals per mesurar i organitzar millor el temps.  A més, faciliten la convivència en societat.
Comencem. El repte

Preparem una capsa amb material per treballar el projecte. Però aquest cop... la capsa arriba tard. Què deu haver passat? Per què no l'han portat? Per fi arriba i comencem. Fem un joc de pistes per plantejar el repte: Podríem viure sense rellotges? En aquesta fase inicial proposem dues activitats amb diferents subactivitats. Plantegem el repte, el comprenem i planifiquem què hem de fer: per on comencem, què sabem i què volem saber. Els alumnes prenen consciència del que saben i del que volen aprendre.

Proposem diverses activitats per treballar amb diferents suports i de forma cooperativa, en grup (conversa, joc, exposició i manipulació d'etiquetes i fotografies) i, també, de forma individual.

Cada alumne pot incloure en la seva carpeta d'aprenentatge aquestes primeres activitats.

Investiguem

“Per resoldre” el repte, cal que investiguem i fem activitats dirigides a aprendre el que no sabem sobre el pas del temps, com ens afecta a nosaltres i l'entorn, com ens organitzem i què necessitem a l'aula per organitzar-nos.

Què investigarem? Descobrirem que ja coneixem paraules relacionades amb el pas del temps i que ens serveixen per relacionar-nos i organitzar-nos, que el pas del temps fa canviar les persones, però també l'entorn, que els avis ens poden explicar moltes coses d'abans, que és difícil viure sense rellotges i que d'una manera o altra és necessari organitzar el temps. Ens sorgirà la necessitat d'elaborar un calendari per a l'aula. Primer, però, haurem de saber què hi ha d'anar: els dies, els mesos, les estacions i, també, els dies més especials per a nosaltres.

A partir de cinc activitats aprendrem conceptes i maneres de treballar, entre tots, en grup i per parelles. Farem servir rutines de pensament i estructures cooperatives i farem activitats perquè els nens i les nenes siguin conscients del seu procés d'aprenentatge.

Acabem. El producte final

En aquesta fase de l'itinerari farem una síntesi de tot allò que hem après i elaborarem un producte que doni resposta al repte plantejat. En aquesta darrera activitat (Quina sort poder mesurar el temps!), crearem el calendari d'aula, en el qual hem de transferir tot el que hem anat aprenent al llarg del projecte. També construirem un rellotge de sorra, per mesurar els períodes de temps curts, i el farem servir.

En aquesta activitat, o al final del projecte, també serà el moment de crear el lapbook individual de cada alumne.

Material recomanat

COM PODEM FER SERVIR ELS MATERIALS?

Per treballar durant el projecte, disposem de diferents tipus de materials editats, en diferents suports, però per aconseguir personalitzar i fer nostre el projecte segurament haurem de fer servir altres materials relacionats amb la pròpia experiència dels alumnes o bé materials estretament vinculats amb el que es treballi en cada moment a l'aula.

El projecte EL MISTERI DEL TEMPS es planteja com una reflexió sobre el pas del temps i sobre la necessitat que tenim de mesurar-lo per viure en societat. Per això volem provar, entre altres coses, de viure durant unes quantes hores sense mesurar-lo. Us ho imagineu? Què passaria si no el mesuréssim?

El temps i la seva mesura és present en el nostre dia a dia, per això ens fixarem en el vocabulari que fem servir, com afecta el pas del temps les persones i l'entorn natural i, també, les ciutats. Investigarem com les persones mesurem el temps i ens organitzem i valorarem la utilitat de fer-ho.

El nostre repte serà aquest: Com podem organitzar el nostre temps a l'escola? Preparats per seguir les pistes?

Programació per àmbits i dimensions

Orientacions generals
 • El projecte sorgeix de la necessitat i del plantejament d'un repte i acaba amb la seva resolució. En la fase COMENCEM, els alumnes descobriran la necessitat de controlar d'alguna manera el pas del temps. Els plantejarem el repte: Com podem organitzar el nostre temps a l'escola? Comprendrem el repte, ens organitzarem i planificarem com podem resoldre'l. Després, INVESTIGAREM sobre el pas del temps i, entre tots, trobarem la necessitat d'elaborar un calendari que reculli els elements necessaris per organitzar el dia a dia a l'aula. ACABAREM amb la síntesi i la transferència de tot el que hem après.
 • El projecte està pensat per treballar durant un mes aproximadament i es proposen vuit activitats amb diferents subactivitats i propostes. Aquestes, però, es poden allargar més o menys en el temps en funció de la seva personalització i de l'interès i la motivació del grup classe.
 • Per al projecte, cal tenir en compte la col·laboració de les famílies. Les famílies ens ajuden aportant informació, objectes i material relacionat amb el pas del temps i contestant les preguntes que prepararan els alumnes en algunes de les activitats.
 • El projecte conté:
  • Material i recursos per al mestre (guia i recursos digitals).
  • Material col·lectiu.
  • Material per a l'alumne.
ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • El temps és la successió entre el passat, el present i el futur, que regeix la majoria de les activitats humanes i que es mesura a través de diferents unitats consensuades.
 • El pas del temps provoca canvis en els éssers vius i l'entorn: les persones, amb el pas del temps, passen per diferents etapes vitals que impliquen canvis físics, psíquics i socials. A partir de nous coneixementscientífics i tecnològics, l'entorn canvia amb el pas del temps per donar millor resposta a les demandes de la societat.
 • Podem observar el pas del temps fixant-nos en canvis en l'entorn.
 • En l'actualitat, les persones utilitzem el rellotge i el calendari com a eines principals per mesurar i organitzar millor el temps.  A més, faciliten la convivència en societat.
Comencem. El repte

Preparem una capsa amb material per treballar el projecte. Però aquest cop... la capsa arriba tard. Què deu haver passat? Per què no l'han portat? Per fi arriba i comencem. Fem un joc de pistes per plantejar el repte: Podríem viure sense rellotges? En aquesta fase inicial proposem dues activitats amb diferents subactivitats. Plantegem el repte, el comprenem i planifiquem què hem de fer: per on comencem, què sabem i què volem saber. Els alumnes prenen consciència del que saben i del que volen aprendre.

Proposem diverses activitats per treballar amb diferents suports i de forma cooperativa, en grup (conversa, joc, exposició i manipulació d'etiquetes i fotografies) i, també, de forma individual.

Cada alumne pot incloure en la seva carpeta d'aprenentatge aquestes primeres activitats.

Investiguem

“Per resoldre” el repte, cal que investiguem i fem activitats dirigides a aprendre el que no sabem sobre el pas del temps, com ens afecta a nosaltres i l'entorn, com ens organitzem i què necessitem a l'aula per organitzar-nos.

Què investigarem? Descobrirem que ja coneixem paraules relacionades amb el pas del temps i que ens serveixen per relacionar-nos i organitzar-nos, que el pas del temps fa canviar les persones, però també l'entorn, que els avis ens poden explicar moltes coses d'abans, que és difícil viure sense rellotges i que d'una manera o altra és necessari organitzar el temps. Ens sorgirà la necessitat d'elaborar un calendari per a l'aula. Primer, però, haurem de saber què hi ha d'anar: els dies, els mesos, les estacions i, també, els dies més especials per a nosaltres.

A partir de cinc activitats aprendrem conceptes i maneres de treballar, entre tots, en grup i per parelles. Farem servir rutines de pensament i estructures cooperatives i farem activitats perquè els nens i les nenes siguin conscients del seu procés d'aprenentatge.

Acabem. El producte final

En aquesta fase de l'itinerari farem una síntesi de tot allò que hem après i elaborarem un producte que doni resposta al repte plantejat. En aquesta darrera activitat (Quina sort poder mesurar el temps!), crearem el calendari d'aula, en el qual hem de transferir tot el que hem anat aprenent al llarg del projecte. També construirem un rellotge de sorra, per mesurar els períodes de temps curts, i el farem servir.

En aquesta activitat, o al final del projecte, també serà el moment de crear el lapbook individual de cada alumne.

COM PODEM FER SERVIR ELS MATERIALS?

Per treballar durant el projecte, disposem de diferents tipus de materials editats, en diferents suports, però per aconseguir personalitzar i fer nostre el projecte segurament haurem de fer servir altres materials relacionats amb la pròpia experiència dels alumnes o bé materials estretament vinculats amb el que es treballi en cada moment a l'aula.

Aquest projecte ha estat concebut i elaborat per l'equip pedagògic i editorial de Text-laGalera:

Autoria: Núria Gonzàlez, Anna Canyelles

DISSENY: CASS

Maquetació: Montserrat Estévez

Coordinació del projecte: Àngels Farré

Coordinació pedagògica: Anna Canals

Direcció: Xavier Carrasco

Redacció i edició: Àngels Farré

Il·lustracions: Roger Zanni

Fotografies: Ablestock, Dreamstime, Fotolia, Fototeca.cat-G.Serra, Istockphoto, Pixabay

Disseny digital: Carles Marsal

Correcció: M. Mercè Estévez

Desenvolupament Guia digital: Basetis

Aquest projecte ha estat elaborat per l'equip pedagògic i editorial de Text-LaGalera a partir dels materials ideats per Fundació Jesuïtes Educació.

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra resta rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei. L'editor faculta el CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) perquè pugui autoritzar-ne la fotocòpia o l'escanejat d'algun fragment a les persones que hi estiguin interessades.