Per què aquest projecte?

El projecte JUGUEM? parteix de la constatació que sovint, al pati de l'escola, sempre es juga als mateixos jocs i que uns jocs s'imposen per sobre dels altres i ocupen tot l'espai disponible. D’aquesta constatació sorgirà la necessitat de fer alguna cosa. Serà el nostre repte: Com podem millorar l'estona del pati? Per resoldre'l, decidirem desenvolupar o construir jocs o joguines nous que es puguin fer servir a l'hora del pati (ja sigui a l'exterior o a l'interior, els dies de pluja).

Els alumnes hauran d'analitzar els jocs i les joguines que coneixen (materials, funcionament, tipus, etc.) i descobrir-ne de nous, fins a arribar a decidir quin volen construir. Cal que siguin conscients que davant d'un "problema" o una situació determinada que no els agrada del tot poden actuar i contribuir a millorar-lo.

Programació i orientacions generals

Programació per àmbits i dimensions

Orientacions generals
 • El projecte sorgeix de la necessitat i del plantejament d'un repte i acaba amb la seva resolució. En la fase COMENCEM, ens sorgirà la necessitat d'investigar sobre els jocs i les joguines per millorar l'estona de joc al pati. Comprendrem el repte, ens organitzarem i planificarem com el podem resoldre. Després, INVESTIGAREM els diferents tipus de jocs i joguines: identificarem els diferents jocs ja coneguts i els classificarem segons diferents criteris, jugarem i explorarem jocs nous, investigarem com funcionen algunes joguines i en descriurem les característiques, decidirem quin joc o joguina volem fer, triarem materials segons les nostres necessitats... Després de la investigació, estarem preparats per construir el nostre joc o joguina i per compartir-lo en una jornada de jocs amb la resta de companys. És així com ACABAREM, amb la síntesi i la transferència de tot el que hem après.
 • El projecte està pensat per treballar durant un mes aproximadament i es proposen vuit activitats amb diferents subactivitats i propostes. Aquestes, però, es poden allargar més o menys en el temps en funció de la seva personalització i de l'interès i la motivació del grup classe.
 • Per dur a terme el projecte, cal tenir en compte la col·laboració de les famílies. Les famílies ens ajuden aportant informació i donant resposta a les inquietuds i les propostes dels alumnes al llarg de les diferents activitats.
 • El projecte conté:
  • Material i recursos per al mestre (guia i recursos digitals).
  • Material col·lectiu.
  • Material per a l'alumne.
Els nens i les nenes han de comprendre que...
 • Poden fer canvis en el seu entorn, a partir de l’anàlisi, la planificació, la recerca, la producció i la difusió de les seves accions de millora.
 • En un procés de creació hem de donar espai a provar i rebre feedback dels altres per millorar les nostres produccions.
 • Els jocs i les joguines, igual que altres objectes quotidians del nostre entorn, es construeixen amb materials diversos i funcionen amb diferents mecanismes o fonts d’alimentació.
 • S’han de respectar les preferències de cadascú per un joc o altre, ja que responen a interessos i aptituds personals.
 • Per saber com es juga a un joc, hem de conèixer-ne les instruccions, que responen a les característiques del text instructiu.
Comencem. El repte

Preparem imatges dels nens i nenes jugant al pati. Poden ser fotografies o vídeos que enregistrem mentre juguen. Per començar el projecte, els podem fer arribar als alumnes de diferents maneres: les podem posar dins de la capsa de material (les fotos) o gravar-les en un llapis de memòria (els vídeos), podem fer servir una tauleta per veure els vídeos, les pot portar algú de l'escola (els monitors de pati)...

Entre tots mirem les fotografies i els vídeos i parlem sobre els jocs que s'hi veuen. Són variats? A què es juga més sovint? Us agraden a tots aquests jocs? Què hi trobeu a faltar?... Probablement, durant la conversa, els alumnes s'adonaran que sempre es juga al mateix i, fins i tot, pot ser que es queixin d'això. Serà el moment de presentar-los el repte: Com podem millorar l'estona del patí? Si no és així, conduirem la conversa fins a constatar aquesta possibilitat de millora.

Aquesta fase inicial consta de dues activitats. Plantejarem el repte, el comprendrem i planificarem què hem de fer: què sabem i què volem saber, per on començarem a investigar, com ho farem...

Tenim propostes per treballar amb diferents suports i de forma cooperativa, en grup (conversa, joc, exposició i manipulació d'etiquetes i fotografies) i, també, de forma individual.

Cada alumne pot incloure en la seva carpeta d'aprenentatge els diferents materials (evidències d'aprenentatge) que anem elaborant: fitxes, dibuixos, imatges...

Investiguem

Per "resoldre" el repte, investigarem i farem activitats dirigides a descobrir les diferents possibilitats de jocs i joguines que existeixen i que podem incorporar a la nostra escola per millorar l'estona de pati. També investigarem com hem de fer-ho per construir aquestes joguines i jocs i perquè tothom pugui saber com s'hi juga.

Què investigarem? Com ho farem? Identificarem, jugarem, analitzarem i classificarem jocs i joguines segons diferents criteris, investigarem com funcionen algunes joguines (mecanismes, energia...), jugarem a jocs de taula i en descriurem les característiques, reflexionarem sobre els conflictes durant el joc, ens inspirarem en joguines reciclades i antigues, decidirem quin joc o joguina volem fer segons les possibilitats del nostre pati, les nostres habilitats i els materials disponibles...

Durant la cerca ens sorgiran també moltes preguntes, interessos, necessitats, que anirem afegint a la nostra investigació.

Al llarg de les quatre activitats d'investigació aprendrem conceptes i maneres de treballar, entre tots, en grup i per parelles. Farem servir rutines de pensament i estructures cooperatives i resoldrem activitats que ens faran conscients del propi procés d'aprenentatge.

Acabem. El producte final

En aquesta fase de l'itinerari farem una síntesi de tot allò que hem après i elaborarem, en grups petits, un producte (un joc o una joguina) que doni resposta al repte plantejat. També prepararem una jornada de jocs i joguines per donar a conèixer les noves possibilitats de joc al pati.

En les dues activitats d'aquesta fase construirem els productes que hem acordat (esbós, procés de construcció i proves dels jocs i les joguines i disseny i planificació de la jornada de jocs) i revisarem el procés que hem seguit i tot el que hem après a partir de l'observació del kanban i de la reflexió mitjançant una escala de metacognició. Després de la jornada, també en farem la valoració.

Si no s'ha fet durant la investigació, el final del projecte pot ser el moment d'elaborar el lapbook individual de cada alumne, amb una síntesi del més representatiu del projecte o només d'una part, la que a l'alumne li hagi semblat més interessant i significativa.

Material recomanat

COM FEM SERVIR ELS MATERIALS?

Per treballar durant el projecte, disposem de diferents tipus de materials editats, en diferents suports, però, per aconseguir personalitzar i fer nostre el projecte, segurament haurem de fer servir altres materials relacionats amb la pròpia experiència dels alumnes o bé materials estretament vinculats amb el que es treballi en cada moment a l'aula.

El projecte JUGUEM? parteix de la constatació que sovint, al pati de l'escola, sempre es juga als mateixos jocs i que uns jocs s'imposen per sobre dels altres i ocupen tot l'espai disponible. D’aquesta constatació sorgirà la necessitat de fer alguna cosa. Serà el nostre repte: Com podem millorar l'estona del pati? Per resoldre'l, decidirem desenvolupar o construir jocs o joguines nous que es puguin fer servir a l'hora del pati (ja sigui a l'exterior o a l'interior, els dies de pluja).

Els alumnes hauran d'analitzar els jocs i les joguines que coneixen (materials, funcionament, tipus, etc.) i descobrir-ne de nous, fins a arribar a decidir quin volen construir. Cal que siguin conscients que davant d'un "problema" o una situació determinada que no els agrada del tot poden actuar i contribuir a millorar-lo.

Programació per àmbits i dimensions

Orientacions generals
 • El projecte sorgeix de la necessitat i del plantejament d'un repte i acaba amb la seva resolució. En la fase COMENCEM, ens sorgirà la necessitat d'investigar sobre els jocs i les joguines per millorar l'estona de joc al pati. Comprendrem el repte, ens organitzarem i planificarem com el podem resoldre. Després, INVESTIGAREM els diferents tipus de jocs i joguines: identificarem els diferents jocs ja coneguts i els classificarem segons diferents criteris, jugarem i explorarem jocs nous, investigarem com funcionen algunes joguines i en descriurem les característiques, decidirem quin joc o joguina volem fer, triarem materials segons les nostres necessitats... Després de la investigació, estarem preparats per construir el nostre joc o joguina i per compartir-lo en una jornada de jocs amb la resta de companys. És així com ACABAREM, amb la síntesi i la transferència de tot el que hem après.
 • El projecte està pensat per treballar durant un mes aproximadament i es proposen vuit activitats amb diferents subactivitats i propostes. Aquestes, però, es poden allargar més o menys en el temps en funció de la seva personalització i de l'interès i la motivació del grup classe.
 • Per dur a terme el projecte, cal tenir en compte la col·laboració de les famílies. Les famílies ens ajuden aportant informació i donant resposta a les inquietuds i les propostes dels alumnes al llarg de les diferents activitats.
 • El projecte conté:
  • Material i recursos per al mestre (guia i recursos digitals).
  • Material col·lectiu.
  • Material per a l'alumne.
Els nens i les nenes han de comprendre que...
 • Poden fer canvis en el seu entorn, a partir de l’anàlisi, la planificació, la recerca, la producció i la difusió de les seves accions de millora.
 • En un procés de creació hem de donar espai a provar i rebre feedback dels altres per millorar les nostres produccions.
 • Els jocs i les joguines, igual que altres objectes quotidians del nostre entorn, es construeixen amb materials diversos i funcionen amb diferents mecanismes o fonts d’alimentació.
 • S’han de respectar les preferències de cadascú per un joc o altre, ja que responen a interessos i aptituds personals.
 • Per saber com es juga a un joc, hem de conèixer-ne les instruccions, que responen a les característiques del text instructiu.
Comencem. El repte

Preparem imatges dels nens i nenes jugant al pati. Poden ser fotografies o vídeos que enregistrem mentre juguen. Per començar el projecte, els podem fer arribar als alumnes de diferents maneres: les podem posar dins de la capsa de material (les fotos) o gravar-les en un llapis de memòria (els vídeos), podem fer servir una tauleta per veure els vídeos, les pot portar algú de l'escola (els monitors de pati)...

Entre tots mirem les fotografies i els vídeos i parlem sobre els jocs que s'hi veuen. Són variats? A què es juga més sovint? Us agraden a tots aquests jocs? Què hi trobeu a faltar?... Probablement, durant la conversa, els alumnes s'adonaran que sempre es juga al mateix i, fins i tot, pot ser que es queixin d'això. Serà el moment de presentar-los el repte: Com podem millorar l'estona del patí? Si no és així, conduirem la conversa fins a constatar aquesta possibilitat de millora.

Aquesta fase inicial consta de dues activitats. Plantejarem el repte, el comprendrem i planificarem què hem de fer: què sabem i què volem saber, per on començarem a investigar, com ho farem...

Tenim propostes per treballar amb diferents suports i de forma cooperativa, en grup (conversa, joc, exposició i manipulació d'etiquetes i fotografies) i, també, de forma individual.

Cada alumne pot incloure en la seva carpeta d'aprenentatge els diferents materials (evidències d'aprenentatge) que anem elaborant: fitxes, dibuixos, imatges...

Investiguem

Per "resoldre" el repte, investigarem i farem activitats dirigides a descobrir les diferents possibilitats de jocs i joguines que existeixen i que podem incorporar a la nostra escola per millorar l'estona de pati. També investigarem com hem de fer-ho per construir aquestes joguines i jocs i perquè tothom pugui saber com s'hi juga.

Què investigarem? Com ho farem? Identificarem, jugarem, analitzarem i classificarem jocs i joguines segons diferents criteris, investigarem com funcionen algunes joguines (mecanismes, energia...), jugarem a jocs de taula i en descriurem les característiques, reflexionarem sobre els conflictes durant el joc, ens inspirarem en joguines reciclades i antigues, decidirem quin joc o joguina volem fer segons les possibilitats del nostre pati, les nostres habilitats i els materials disponibles...

Durant la cerca ens sorgiran també moltes preguntes, interessos, necessitats, que anirem afegint a la nostra investigació.

Al llarg de les quatre activitats d'investigació aprendrem conceptes i maneres de treballar, entre tots, en grup i per parelles. Farem servir rutines de pensament i estructures cooperatives i resoldrem activitats que ens faran conscients del propi procés d'aprenentatge.

Acabem. El producte final

En aquesta fase de l'itinerari farem una síntesi de tot allò que hem après i elaborarem, en grups petits, un producte (un joc o una joguina) que doni resposta al repte plantejat. També prepararem una jornada de jocs i joguines per donar a conèixer les noves possibilitats de joc al pati.

En les dues activitats d'aquesta fase construirem els productes que hem acordat (esbós, procés de construcció i proves dels jocs i les joguines i disseny i planificació de la jornada de jocs) i revisarem el procés que hem seguit i tot el que hem après a partir de l'observació del kanban i de la reflexió mitjançant una escala de metacognició. Després de la jornada, també en farem la valoració.

Si no s'ha fet durant la investigació, el final del projecte pot ser el moment d'elaborar el lapbook individual de cada alumne, amb una síntesi del més representatiu del projecte o només d'una part, la que a l'alumne li hagi semblat més interessant i significativa.

COM FEM SERVIR ELS MATERIALS?

Per treballar durant el projecte, disposem de diferents tipus de materials editats, en diferents suports, però, per aconseguir personalitzar i fer nostre el projecte, segurament haurem de fer servir altres materials relacionats amb la pròpia experiència dels alumnes o bé materials estretament vinculats amb el que es treballi en cada moment a l'aula.

Aquest projecte ha estat concebut i elaborat per l'equip pedagògic i editorial de Text-laGalera:

Autoria: Núria Gonzàlez, Anna Canyelles

DISSENY: CASS

Maquetació: Montserrat Estévez

Coordinació del projecte: Àngels Farré

Coordinació pedagògica: Anna Canals

Direcció: Xavier Carrasco

Redacció i edició: Àngels Farré

Il·lustracions: Roger Zanni

Fotografies: Ablestock, Dreamstime, Fotolia, Fototeca.cat-G.Serra, Istockphoto, Pixabay

Disseny digital: Carles Marsal

Correcció: M. Mercè Estévez

Desenvolupament Guia digital: Basetis

Aquest projecte ha estat elaborat per l'equip pedagògic i editorial de Text-LaGalera a partir dels materials ideats per Fundació Jesuïtes Educació.

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra resta rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei. L'editor faculta el CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) perquè pugui autoritzar-ne la fotocòpia o l'escanejat d'algun fragment a les persones que hi estiguin interessades.