Per què aquest projecte?

El projecte AMB TOTS ELS SENTITS parteix d'una proposta engrescadora que ens arriba amb un vídeo: un equip d'investigació, liderat per la doctora Smith, que està desenvolupant un robot molt sofisticat, ens demana ajuda per aconseguir un codi de programació que necessiten per millorar el robot i dotar-lo de sentits. Per obtenir aquest codi, cal que superem les proves d'un escape room relacionat amb els coneixements sobre el cos i els sentits.

La preparació per superar l'escape room ens farà investigar els sentits i comprendre'n la importància per relacionar-nos amb l'entorn i, alhora, repassar les diferents parts del cos implicades.

Tot començarà amb el vídeo de la doctora Smith... El nostre repte serà aquest: Com ho farem per saber moltes coses dels sentits i aconseguir el codi del robot Puck?

Programació i orientacions generals

Programació per àmbits i dimensions

Orientacions generals
 • El projecte sorgeix de la necessitat i del plantejament d'un repte i acaba amb la seva resolució. En la fase COMENCEM, ens sorgirà la necessitat d'investigar sobre els sentits per superar un escape room i trobar el codi que necessitem per al robot Puck. Comprendrem el repte, ens organitzarem i planificarem com el podem resoldre. Després, INVESTIGAREM els diferents sentits: experimentarem sensacions, entendrem el paper de cada sentit i la seva importància, repassarem les parts del cos, on es troben... També aprendrem hàbits saludables. Després de la investigació, estarem preparats per participar en l'escape room i trobar el codi que necessitem. És així com ACABAREM, amb la síntesi i la transferència de tot el que hem après.
 • El projecte, pensat per treballar durant un mes aproximadament, consta de vuit activitats amb diferents subactivitats i propostes. Aquestes, però, es poden allargar més o menys en funció de la seva personalització i de l'interès i la motivació del grup.
 • Per dur a terme el projecte, cal tenir en compte la col·laboració de les famílies. Les famílies ens ajuden aportant informació i donant resposta a les inquietuds i les propostes dels alumnes al llarg de les diferents activitats.
 • El projecte conté:
  • Material i recursos per al mestre (guia i recursos digitals).
  • Material col·lectiu.
  • Material per a l'alumne.
Els nens i les nenes han de comprendre que...
 • Les persones obtenim informació i ens relacionem gràcies als sentits, que ens permeten tenir una imatge ajustada del nostre entorn.
 • Els sentits es localitzen en diferents parts del cos, en els anomenats òrgans dels sentits. Hi ha persones que tenen disfuncions en aquests òrgans i necessiten alternatives per relacionar-se de manera funcional amb l’entorn.
 • El cos de les persones consta de diferents parts, que conformen una estructura que compartim amb altres animals: cap, tronc i extremitats.
 • És important tenir cura del nostre cos i adoptar hàbits saludables perquè aquest funcioni correctament.
Comencem. El repte

Preparem una targeta amb l'adreça de la pàgina web del Projecte Puck. La podem fer arribar als alumnes de diferents maneres: en un sobre com si fos una carta dirigida a la classe, la pot portar algú, es pot trobar a dins de la capsa de material del projecte...

Farem hipòtesis del que deu ser la targeta. Un cop veiem que conté un enllaç, accedirem a la pàgina web, llegirem la informació que conté i mirarem el vídeo de la doctora Smith. Se'ns planteja un repte i sabem com l'hem de resoldre (hem de superar un escape room), però... com ho farem per saber moltes coses dels sentits i aconseguir el codi del robot Puck? 

Aquesta fase inicial consta de diferents subactivitats. Plantejarem el repte, el comprendrem i planificarem què hem de fer: què sabem i què volem saber, per on començarem a investigar, com ho farem...

Tenim propostes per treballar amb diferents suports i de forma cooperativa, en grup (conversa, joc, exposició i manipulació d'etiquetes i fotografies) i, també, de forma individual.

Cada alumne pot incloure en la seva carpeta d'aprenentatge els diferents materials (evidències d'aprenentatge) que anem elaborant: fitxes, dibuixos, imatges...

Investiguem

Per "resoldre" el repte, investigarem i farem activitats dirigides a descobrir tots els detalls sobre els sentits de les persones i sobre les diferents parts del cos implicades i, també, aprendrem com podem resoldre diferents tipus de proves. Tot plegat ens ha d'ajudar a superar l'escape room.

Què investigarem? Com ho farem? Amb diferents jocs, repassarem el que sabem de les parts del cos i descobrirem les emocions que podem expressar amb la cara, desxifrarem codis per descobrir el nom dels sentits, identificarem una poma a través dels diferents sentits, identificarem olors i sabors, aprendrem les qualitats associades a l'olfacte i al gust, de manera experimental, ens fixarem en el sentit de la vista a partir de l'observació d'una pintura, experimentarem amb el tacte i la sensibilitat de la pell, identificarem sons, reflexionarem sobre la importància de l'oïda i la resta de sentits...

Durant la cerca ens sorgiran també moltes preguntes, interessos, necessitats, que anirem afegint a la nostra investigació.

Al llarg de les sis activitats d'investigació aprendrem conceptes i maneres de treballar, entre tots, en grup i per parelles. Farem servir rutines de pensament i estructures cooperatives i resoldrem activitats que ens faran conscients del propi procés d'aprenentatge.

Acabem. El producte final

En aquesta fase de l'itinerari farem una síntesi de tot allò que hem après i elaborarem un producte (en aquest cas, executarem una acció: superar un escape room) que doni resposta al repte plantejat.

En les subactivitats d'aquesta fase farem la síntesi de tot el que hem après (revisió de mapes, kanban...) i reflexionarem sobre el nostre aprenentatge, d'una banda, i ens organitzarem en grups i participarem en l'escape room que ens permetrà resoldre el repte, de l'altra.

Si no s'ha fet durant la investigació, el final del projecte pot ser el moment d'elaborar el lapbook individual de cada alumne, amb una síntesi del més representatiu del projecte o només d'una part, la que a l'alumne li hagi semblat més interessant i significativa.

Material recomanat

COM FEM SERVIR ELS MATERIALS?

Per treballar durant el projecte, disposem de diferents tipus de materials editats, en diferents suports, però, per aconseguir personalitzar i fer nostre el projecte, segurament haurem de fer servir altres materials relacionats amb la pròpia experiència dels alumnes o bé materials estretament vinculats amb el que es treballi en cada moment a l'aula.

El projecte AMB TOTS ELS SENTITS parteix d'una proposta engrescadora que ens arriba amb un vídeo: un equip d'investigació, liderat per la doctora Smith, que està desenvolupant un robot molt sofisticat, ens demana ajuda per aconseguir un codi de programació que necessiten per millorar el robot i dotar-lo de sentits. Per obtenir aquest codi, cal que superem les proves d'un escape room relacionat amb els coneixements sobre el cos i els sentits.

La preparació per superar l'escape room ens farà investigar els sentits i comprendre'n la importància per relacionar-nos amb l'entorn i, alhora, repassar les diferents parts del cos implicades.

Tot començarà amb el vídeo de la doctora Smith... El nostre repte serà aquest: Com ho farem per saber moltes coses dels sentits i aconseguir el codi del robot Puck?

Programació per àmbits i dimensions

Orientacions generals
 • El projecte sorgeix de la necessitat i del plantejament d'un repte i acaba amb la seva resolució. En la fase COMENCEM, ens sorgirà la necessitat d'investigar sobre els sentits per superar un escape room i trobar el codi que necessitem per al robot Puck. Comprendrem el repte, ens organitzarem i planificarem com el podem resoldre. Després, INVESTIGAREM els diferents sentits: experimentarem sensacions, entendrem el paper de cada sentit i la seva importància, repassarem les parts del cos, on es troben... També aprendrem hàbits saludables. Després de la investigació, estarem preparats per participar en l'escape room i trobar el codi que necessitem. És així com ACABAREM, amb la síntesi i la transferència de tot el que hem après.
 • El projecte, pensat per treballar durant un mes aproximadament, consta de vuit activitats amb diferents subactivitats i propostes. Aquestes, però, es poden allargar més o menys en funció de la seva personalització i de l'interès i la motivació del grup.
 • Per dur a terme el projecte, cal tenir en compte la col·laboració de les famílies. Les famílies ens ajuden aportant informació i donant resposta a les inquietuds i les propostes dels alumnes al llarg de les diferents activitats.
 • El projecte conté:
  • Material i recursos per al mestre (guia i recursos digitals).
  • Material col·lectiu.
  • Material per a l'alumne.
Els nens i les nenes han de comprendre que...
 • Les persones obtenim informació i ens relacionem gràcies als sentits, que ens permeten tenir una imatge ajustada del nostre entorn.
 • Els sentits es localitzen en diferents parts del cos, en els anomenats òrgans dels sentits. Hi ha persones que tenen disfuncions en aquests òrgans i necessiten alternatives per relacionar-se de manera funcional amb l’entorn.
 • El cos de les persones consta de diferents parts, que conformen una estructura que compartim amb altres animals: cap, tronc i extremitats.
 • És important tenir cura del nostre cos i adoptar hàbits saludables perquè aquest funcioni correctament.
Comencem. El repte

Preparem una targeta amb l'adreça de la pàgina web del Projecte Puck. La podem fer arribar als alumnes de diferents maneres: en un sobre com si fos una carta dirigida a la classe, la pot portar algú, es pot trobar a dins de la capsa de material del projecte...

Farem hipòtesis del que deu ser la targeta. Un cop veiem que conté un enllaç, accedirem a la pàgina web, llegirem la informació que conté i mirarem el vídeo de la doctora Smith. Se'ns planteja un repte i sabem com l'hem de resoldre (hem de superar un escape room), però... com ho farem per saber moltes coses dels sentits i aconseguir el codi del robot Puck? 

Aquesta fase inicial consta de diferents subactivitats. Plantejarem el repte, el comprendrem i planificarem què hem de fer: què sabem i què volem saber, per on començarem a investigar, com ho farem...

Tenim propostes per treballar amb diferents suports i de forma cooperativa, en grup (conversa, joc, exposició i manipulació d'etiquetes i fotografies) i, també, de forma individual.

Cada alumne pot incloure en la seva carpeta d'aprenentatge els diferents materials (evidències d'aprenentatge) que anem elaborant: fitxes, dibuixos, imatges...

Investiguem

Per "resoldre" el repte, investigarem i farem activitats dirigides a descobrir tots els detalls sobre els sentits de les persones i sobre les diferents parts del cos implicades i, també, aprendrem com podem resoldre diferents tipus de proves. Tot plegat ens ha d'ajudar a superar l'escape room.

Què investigarem? Com ho farem? Amb diferents jocs, repassarem el que sabem de les parts del cos i descobrirem les emocions que podem expressar amb la cara, desxifrarem codis per descobrir el nom dels sentits, identificarem una poma a través dels diferents sentits, identificarem olors i sabors, aprendrem les qualitats associades a l'olfacte i al gust, de manera experimental, ens fixarem en el sentit de la vista a partir de l'observació d'una pintura, experimentarem amb el tacte i la sensibilitat de la pell, identificarem sons, reflexionarem sobre la importància de l'oïda i la resta de sentits...

Durant la cerca ens sorgiran també moltes preguntes, interessos, necessitats, que anirem afegint a la nostra investigació.

Al llarg de les sis activitats d'investigació aprendrem conceptes i maneres de treballar, entre tots, en grup i per parelles. Farem servir rutines de pensament i estructures cooperatives i resoldrem activitats que ens faran conscients del propi procés d'aprenentatge.

Acabem. El producte final

En aquesta fase de l'itinerari farem una síntesi de tot allò que hem après i elaborarem un producte (en aquest cas, executarem una acció: superar un escape room) que doni resposta al repte plantejat.

En les subactivitats d'aquesta fase farem la síntesi de tot el que hem après (revisió de mapes, kanban...) i reflexionarem sobre el nostre aprenentatge, d'una banda, i ens organitzarem en grups i participarem en l'escape room que ens permetrà resoldre el repte, de l'altra.

Si no s'ha fet durant la investigació, el final del projecte pot ser el moment d'elaborar el lapbook individual de cada alumne, amb una síntesi del més representatiu del projecte o només d'una part, la que a l'alumne li hagi semblat més interessant i significativa.

COM FEM SERVIR ELS MATERIALS?

Per treballar durant el projecte, disposem de diferents tipus de materials editats, en diferents suports, però, per aconseguir personalitzar i fer nostre el projecte, segurament haurem de fer servir altres materials relacionats amb la pròpia experiència dels alumnes o bé materials estretament vinculats amb el que es treballi en cada moment a l'aula.

Aquest projecte ha estat concebut i elaborat per l'equip pedagògic i editorial de Text-laGalera:

Autoria: Núria Gonzàlez, Anna Canyelles

DISSENY: CASS

Maquetació: Montserrat Estévez

Coordinació del projecte: Àngels Farré

Coordinació pedagògica: Anna Canals

Direcció: Xavier Carrasco

Redacció i edició: Àngels Farré

Il·lustracions: Roger Zanni

Fotografies: Ablestock, Dreamstime, Fotolia, Fototeca.cat-G.Serra, Istockphoto, Pixabay

Disseny digital: Carles Marsal

Correcció: M. Mercè Estévez

Desenvolupament Guia digital: Basetis

Aquest projecte ha estat elaborat per l'equip pedagògic i editorial de Text-LaGalera a partir dels materials ideats per Fundació Jesuïtes Educació.

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra resta rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei. L'editor faculta el CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) perquè pugui autoritzar-ne la fotocòpia o l'escanejat d'algun fragment a les persones que hi estiguin interessades.