Per què aquest projecte?

El projecte AMB ELS ANIMALS, NO TOT S'HI VAL parteix de notícies reals sobre animals de companyia. Aquestes notícies ens faran prendre consciència que de vegades no tractem adequadament els animals amb els quals convivim i ens faran veure la necessitat de fer alguna cosa per millorar aquesta situació. El nostre repte serà aquest: Què podem fer per reduir l'abandonament i el tracte inadequat de les mascotes?

Els alumnes buscaran informació sobre els animals vertebrats, aprendran quines característiques tenen i descobriran quines són les seves necessitats. També estudiaran la relació que tenen amb les persones. S'adonaran que, si saben tot això, poden explicar als altres quins animals són adequats per ser mascotes i quins no i quines conseqüències pot tenir no actuar amb responsabilitat. Una campanya de conscienciació pot ser una bona eina.

Programació i orientacions generals

Programació per àmbits i dimensions

Orientacions generals
 • El projecte sorgeix de la necessitat i del plantejament d'un repte i acaba amb la seva resolució. En la fase COMENCEM, ens sorgirà la necessitat d'investigar sobre els animals, especialment els que sabem que poden ser mascotes (vertebrats), per descobrir quines són les seves necessitats vitals i decidir quins són adequats per ser mascotes. Comprendrem el repte, ens organitzarem i planificarem com el podem resoldre. Després, INVESTIGAREM diferents animals, que haurem escollit: ens fixarem com són físicament, com es desplacen, de què s'alimenten, com es reprodueixen, on viuen, quin tipus de relacions estableixen amb les persones... També aprendrem què cal tenir en compte per cuidar una mascota i la responsabilitat que comporta. Després de la investigació estarem preparats per elaborar una campanya per conscienciar el nostre entorn proper sobre les necessitats i els drets dels animals. És així com ACABAREM, amb la síntesi i la transferència de tot el que hem après.
 • El projecte està pensat per treballar durant un mes aproximadament i es proposen nou activitats amb diferents subactivitats i propostes. Aquestes, però, es poden allargar més o menys en funció de la seva personalització i de l'interès i la motivació del grup.
 • Per dur a terme el projecte, cal tenir en compte la col·laboració de les famílies. Les famílies ens ajuden aportant informació i donant resposta a les inquietuds i les propostes dels alumnes al llarg de les diferents activitats.
 • El projecte conté:
  • Material i recursos per al mestre (guia i recursos digitals).
  • Material col·lectiu.
  • Material per a l'alumne.
Els nens i les nenes han de comprendre que...
 • Els animals són éssers vius amb unes característiques concretes que els diferencien dels éssers inerts i d'altres éssers vius. Tenen un cicle vital i realitzen les funcions vitals d'una manera determinada.
 • Els animals són éssers vius amb necessitats biològiques que hem de preservar i respectar.
 • Les persones som responsables de la cura dels animals domèstics i dels animals de companyia i de preservar els ecosistemes dels animals salvatges perquè puguin viure en les millors condicions.
 • Les persones podem contribuir a millorar el nostre entorn i el de les espècies que en formen part a partir d’una actitud de respecte, corresponsabilitat i proactivitat.
Comencem. El repte

Preparem les notícies sobre diferents aspectes de la tinença d'animals de companyia (InfoK i paper) que farem servir com a punt de partida i les imatges dels diferents animals que proposarem com a exemples per investigar.

Els alumnes poden accedir a les notícies de manera independent amb una tauleta (per parelles o en grups petits) o bé les podem projectar i mirar-les entre tots. Les tauletes i les impressions poden arribar a l'aula en una capsa amb material del projecte, les pot portar algú...

La comprensió de les notícies ens portarà a fer-nos preguntes del perquè de les situacions que es plantegen i a qüestionar-nos si es poden evitar. Ens plantejarem aquesta pregunta: Què podem fer per reduir l'abandonament i el tracte inadequat de les mascotes? Serà el nostre repte.

Aquesta fase inicial consta de dues activitats. En la primera, plantejarem el repte, el comprendrem i reflexionarem sobre els passos que cal seguir. Serem conscients del que sabem i del que volem saber. En la segona, farem grups de treball i planificarem la feina per començar a investigar.

Tenim propostes per treballar amb diferents suports i de forma cooperativa, en grup (conversa, joc, exposició i manipulació d'etiquetes i fotografies) i, també, de forma individual.

Cada alumne pot incloure en la seva carpeta d'aprenentatge els diferents materials (evidències d'aprenentatge) que anem elaborant: fitxes, dibuixos, imatges...

Investiguem

Per "resoldre" el repte, investigarem i farem activitats per descobrir tots els detalls sobre les necessitats dels diferents animals representatius dels grups de vertebrats que hem escollit i, també, sobre la seva relació amb les persones i les responsabilitats que tenim les persones vers ells. Intentarem entendre per què algunes situacions causen patiment a les mascotes i als animals domèstics i ens adonarem dels sentiments que ens provoca la interacció amb els animals que tenim a prop.

Què investigarem? Com ho farem? Mitjançant diferents activitats, descriurem la morfologia de diferents animals, observarem i compararem animals per establir relacions entre ells, els representarem de manera plàstica, observarem com es desplacen i relacionarem la manera de desplaçar-se amb l'esquelet i el medi on viuen, identificarem els diferents tipus d'alimentació, descobrirem la manera com es reprodueixen a partir d'audiovisuals, buscarem informació d'on viuen, farem un lapbook... Tot això ens servirà per descobrir si aquestes característiques els fan adequats com a mascotes i per poder-ho explicar després en la nostra campanya informativa.

Durant la cerca, ens sorgiran també moltes preguntes, molts interessos, necessitats, que anirem afegint a la nostra investigació.

Al llarg de les sis activitats d'investigació, aprendrem conceptes i maneres de treballar, entre tots, en grup i per parelles. Farem servir rutines de pensament i estructures cooperatives i resoldrem activitats que ens faran conscients del propi procés d'aprenentatge.

Acabem. El producte final

En aquesta fase de l'itinerari, farem una síntesi de tot allò que hem après i elaborarem un producte (crearem una campanya informativa) que doni resposta al repte plantejat.

En les subactivitats d'aquesta fase, farem la síntesi de tot el que hem après (rutina, kanban, lapbook...) i reflexionarem sobre el nostre aprenentatge.

També reflexionarem sobre els drets dels animals i ens informarem sobre les diferents entitats que s'ocupen de preservar-los. Planificarem la nostra campanya amb idees que traurem d'altres campanyes existents i pensarem eslògans en petits grups. Entre tots, decidirem quin format tindrà i a qui ens volem adreçar.

Finalment, valorarem la feina feta i la nostra experiència durant el projecte.

Material recomanat

COM FEM SERVIR ELS MATERIALS?

Per treballar durant el projecte, disposem de diferents tipus de materials editats, en diferents suports, però, per aconseguir personalitzar i fer nostre el projecte, segurament haurem de fer servir altres materials relacionats amb la pròpia experiència dels alumnes o bé materials estretament vinculats amb el que es treballi en cada moment a l'aula.

El projecte AMB ELS ANIMALS, NO TOT S'HI VAL parteix de notícies reals sobre animals de companyia. Aquestes notícies ens faran prendre consciència que de vegades no tractem adequadament els animals amb els quals convivim i ens faran veure la necessitat de fer alguna cosa per millorar aquesta situació. El nostre repte serà aquest: Què podem fer per reduir l'abandonament i el tracte inadequat de les mascotes?

Els alumnes buscaran informació sobre els animals vertebrats, aprendran quines característiques tenen i descobriran quines són les seves necessitats. També estudiaran la relació que tenen amb les persones. S'adonaran que, si saben tot això, poden explicar als altres quins animals són adequats per ser mascotes i quins no i quines conseqüències pot tenir no actuar amb responsabilitat. Una campanya de conscienciació pot ser una bona eina.

Programació per àmbits i dimensions

Orientacions generals
 • El projecte sorgeix de la necessitat i del plantejament d'un repte i acaba amb la seva resolució. En la fase COMENCEM, ens sorgirà la necessitat d'investigar sobre els animals, especialment els que sabem que poden ser mascotes (vertebrats), per descobrir quines són les seves necessitats vitals i decidir quins són adequats per ser mascotes. Comprendrem el repte, ens organitzarem i planificarem com el podem resoldre. Després, INVESTIGAREM diferents animals, que haurem escollit: ens fixarem com són físicament, com es desplacen, de què s'alimenten, com es reprodueixen, on viuen, quin tipus de relacions estableixen amb les persones... També aprendrem què cal tenir en compte per cuidar una mascota i la responsabilitat que comporta. Després de la investigació estarem preparats per elaborar una campanya per conscienciar el nostre entorn proper sobre les necessitats i els drets dels animals. És així com ACABAREM, amb la síntesi i la transferència de tot el que hem après.
 • El projecte està pensat per treballar durant un mes aproximadament i es proposen nou activitats amb diferents subactivitats i propostes. Aquestes, però, es poden allargar més o menys en funció de la seva personalització i de l'interès i la motivació del grup.
 • Per dur a terme el projecte, cal tenir en compte la col·laboració de les famílies. Les famílies ens ajuden aportant informació i donant resposta a les inquietuds i les propostes dels alumnes al llarg de les diferents activitats.
 • El projecte conté:
  • Material i recursos per al mestre (guia i recursos digitals).
  • Material col·lectiu.
  • Material per a l'alumne.
Els nens i les nenes han de comprendre que...
 • Els animals són éssers vius amb unes característiques concretes que els diferencien dels éssers inerts i d'altres éssers vius. Tenen un cicle vital i realitzen les funcions vitals d'una manera determinada.
 • Els animals són éssers vius amb necessitats biològiques que hem de preservar i respectar.
 • Les persones som responsables de la cura dels animals domèstics i dels animals de companyia i de preservar els ecosistemes dels animals salvatges perquè puguin viure en les millors condicions.
 • Les persones podem contribuir a millorar el nostre entorn i el de les espècies que en formen part a partir d’una actitud de respecte, corresponsabilitat i proactivitat.
Comencem. El repte

Preparem les notícies sobre diferents aspectes de la tinença d'animals de companyia (InfoK i paper) que farem servir com a punt de partida i les imatges dels diferents animals que proposarem com a exemples per investigar.

Els alumnes poden accedir a les notícies de manera independent amb una tauleta (per parelles o en grups petits) o bé les podem projectar i mirar-les entre tots. Les tauletes i les impressions poden arribar a l'aula en una capsa amb material del projecte, les pot portar algú...

La comprensió de les notícies ens portarà a fer-nos preguntes del perquè de les situacions que es plantegen i a qüestionar-nos si es poden evitar. Ens plantejarem aquesta pregunta: Què podem fer per reduir l'abandonament i el tracte inadequat de les mascotes? Serà el nostre repte.

Aquesta fase inicial consta de dues activitats. En la primera, plantejarem el repte, el comprendrem i reflexionarem sobre els passos que cal seguir. Serem conscients del que sabem i del que volem saber. En la segona, farem grups de treball i planificarem la feina per començar a investigar.

Tenim propostes per treballar amb diferents suports i de forma cooperativa, en grup (conversa, joc, exposició i manipulació d'etiquetes i fotografies) i, també, de forma individual.

Cada alumne pot incloure en la seva carpeta d'aprenentatge els diferents materials (evidències d'aprenentatge) que anem elaborant: fitxes, dibuixos, imatges...

Investiguem

Per "resoldre" el repte, investigarem i farem activitats per descobrir tots els detalls sobre les necessitats dels diferents animals representatius dels grups de vertebrats que hem escollit i, també, sobre la seva relació amb les persones i les responsabilitats que tenim les persones vers ells. Intentarem entendre per què algunes situacions causen patiment a les mascotes i als animals domèstics i ens adonarem dels sentiments que ens provoca la interacció amb els animals que tenim a prop.

Què investigarem? Com ho farem? Mitjançant diferents activitats, descriurem la morfologia de diferents animals, observarem i compararem animals per establir relacions entre ells, els representarem de manera plàstica, observarem com es desplacen i relacionarem la manera de desplaçar-se amb l'esquelet i el medi on viuen, identificarem els diferents tipus d'alimentació, descobrirem la manera com es reprodueixen a partir d'audiovisuals, buscarem informació d'on viuen, farem un lapbook... Tot això ens servirà per descobrir si aquestes característiques els fan adequats com a mascotes i per poder-ho explicar després en la nostra campanya informativa.

Durant la cerca, ens sorgiran també moltes preguntes, molts interessos, necessitats, que anirem afegint a la nostra investigació.

Al llarg de les sis activitats d'investigació, aprendrem conceptes i maneres de treballar, entre tots, en grup i per parelles. Farem servir rutines de pensament i estructures cooperatives i resoldrem activitats que ens faran conscients del propi procés d'aprenentatge.

Acabem. El producte final

En aquesta fase de l'itinerari, farem una síntesi de tot allò que hem après i elaborarem un producte (crearem una campanya informativa) que doni resposta al repte plantejat.

En les subactivitats d'aquesta fase, farem la síntesi de tot el que hem après (rutina, kanban, lapbook...) i reflexionarem sobre el nostre aprenentatge.

També reflexionarem sobre els drets dels animals i ens informarem sobre les diferents entitats que s'ocupen de preservar-los. Planificarem la nostra campanya amb idees que traurem d'altres campanyes existents i pensarem eslògans en petits grups. Entre tots, decidirem quin format tindrà i a qui ens volem adreçar.

Finalment, valorarem la feina feta i la nostra experiència durant el projecte.

COM FEM SERVIR ELS MATERIALS?

Per treballar durant el projecte, disposem de diferents tipus de materials editats, en diferents suports, però, per aconseguir personalitzar i fer nostre el projecte, segurament haurem de fer servir altres materials relacionats amb la pròpia experiència dels alumnes o bé materials estretament vinculats amb el que es treballi en cada moment a l'aula.

Aquest projecte ha estat concebut i elaborat per l'equip pedagògic i editorial de Text-laGalera:

Autoria: Núria Gonzàlez, Anna Canyelles

DISSENY: CASS

Maquetació: Montserrat Estévez

Coordinació del projecte: Àngels Farré

Coordinació pedagògica: Anna Canals

Direcció: Xavier Carrasco

Redacció i edició: Àngels Farré

Il·lustracions: Roger Zanni

Fotografies: Dreamstime, Fotolia, Pixabay

Disseny digital: Carles Marsal

Correcció: M. Mercè Estévez

Desenvolupament Guia digital: Basetis

Aquest projecte ha estat elaborat per l'equip pedagògic i editorial de Text-LaGalera a partir dels materials ideats per Fundació Jesuïtes Educació.

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra resta rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei. L'editor faculta el CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) perquè pugui autoritzar-ne la fotocòpia o l'escanejat d'algun fragment a les persones que hi estiguin interessades.