Per què aquest projecte?

El projecte SOM ARTISTES pretén esbrinar en què consisteix la feina dels artistes i quina necessitat tenen d'expressar-se i d'exposar les seves obres. Explorarem el món de l'art, però també farem creacions pròpies, que, igual que els artistes, també ens agradarà mostrar. El nostre repte és aquest: Com podem exposar les nostres obres?

Els alumnes s'acostaran al món de l'art plàstic i descobriran alguns artistes representatius del patrimoni artístic. Valoraran l'expressió artística i la identificaran com un llenguatge que ens permet comunicar-nos i expressar-nos. Distingiran entre les tècniques pròpies de la pintura i de l'escultura, aprendran característiques dels colors... També aprendran a organitzar-se per habilitar un espai d'exposicions per a les seves obres.

Programació i orientacions generals

Programació

Orientacions generals
 • El projecte sorgeix del plantejament d'un repte i acaba amb la seva resolució. En la fase COMENCEM, ens sorgirà la necessitat d'investigar sobre l'expressió artística (plàstica) i el món de l'art per comprendre el llenguatge que fan servir els artistes i, també, la manera de fer arribar les seves obres al públic (en museus, exposicions, etc.) amb la intenció d'imitar-los i exposar les nostres creacions. Comprendrem el repte, ens organitzarem i planificarem com el podem resoldre. Després, INVESTIGAREM diferents maneres de representar la realitat, ens fixarem en el pla i el volum, observarem pintures i escultures i n'identificarem els elements representatius, descobrirem i investigarem obres i autors del nostre patrimoni cultural, ens fixarem com treballen els artistes al seu taller i en els materials que fan servir... i farem les nostres pròpies obres. Després de la investigació estarem preparats per reproduir a la nostra manera una de les obres estudiades i per planificar i muntar el nostre espai d'exposicions. I ACABAREM amb la síntesi i la transferència de tot el que hem après.
 • El projecte està pensat per treballar durant un mes aproximadament i es proposen nou activitats amb diferents subactivitats i propostes. Aquestes, però, es poden allargar més o menys en el temps en funció de la seva personalització i de l'interès i la motivació del grup.
 • Per dur a terme el projecte, cal tenir en compte la col·laboració de les famílies. Les famílies ens ajuden aportant informació i donant resposta a les inquietuds i les propostes dels alumnes al llarg de les diferents activitats.
 • El projecte conté:
  • Material i recursos per al mestre (guia i recursos digitals).
  • Material col·lectiu.
  • Material per a l'alumne.
Els nens i les nenes han de comprendre que...
 • Les manifestacions artístiques són fetes per persones que volen representar les seves vivències, emocions i sensacions. Els artistes indaguen en el coneixement, l’experiència i la imaginació per portar a terme les seves obres.
 • Cal valorar i respectar el fet artístic propi i el dels altres perquè és una manera de comunicar-se i d’expressar-se.
 • Les persones ens expressem amb diferents llenguatges artístics, com la pintura i l’escultura, i cada llenguatge artístic té tècniques pròpies que permeten expressar-se i comunicar-se.
 • Les nostres ciutats i pobles, així com els museus, ens permeten descobrir les manifestacions artístiques del nostre entorn i gaudir-ne.
Comencem. El repte

Preparem informació d'un museu o de diversos museus que puguin ser significatius per als nens i nenes o que tinguem previst visitar (en aquest cas, podem preparar també les entrades) i imatges de pintures o petits quadres i d'escultures o petites escultures.

Aquest material ens servirà de punt de partida per provocar la curiositat dels alumnes i per encetar una conversa sobre el món de l'art. Què fan els artistes? Com es poden donar a conèixer les obres que fan?... La constatació que a la classe també es fan creacions artístiques i que durant aquest projecte se'n faran més ha de fer sorgir la necessitat de donar-les a conèixer. Com podem exposar les nostres obres? Serà el nostre repte.

Aquesta fase inicial consta de dues subactivitats. En la primera, plantejarem el repte, el comprendrem i reflexionarem sobre els passos que cal seguir amb una rutina de pensament. En la segona, posarem en comú els conceptes que creiem que cal investigar i ens organitzarem amb un kanban.

Tenim propostes per treballar amb diferents suports i de forma cooperativa, en grup (conversa, joc, exposició i manipulació d'etiquetes i fotografies) i, també, de forma individual.

Cada alumne pot incloure en la seva carpeta d'aprenentatge els diferents materials (evidències d'aprenentatge) que anem elaborant: fitxes, dibuixos, imatges...

Investiguem

Per "resoldre" el repte, investigarem i farem activitats dirigides a descobrir diferents característiques representatives del llenguatge plàstic de la pintura i l'escultura i, també, l'obra d'alguns autors significatius del patrimoni cultural més pròxim. Al mateix temps, posarem en pràctica alguns dels coneixements adquirits per fer les nostres obres.

Què investigarem? Com ho farem? A partir de diferents propostes i activitats, representarem figures en el pla i amb volum i les compararem, observarem pintures i escultures i hi identificarem semblances i diferències, pensarem en els títols de les obres, observarem i reconeixerem obres del patrimoni cultural i completarem fitxes que les descriguin, treballarem els colors freds i càlids i farem barreges de colors, ens fixarem en la manera com treballen els artistes i en els materials que fan servir, ens inspirarem en obres d'art per escriure relats, escoltarem música per inspirar-nos, farem escultures...

Durant la cerca ens sorgiran també moltes preguntes, interessos, necessitats, que anirem afegint a la nostra investigació.

Al llarg de les sis activitats d'investigació aprendrem conceptes i maneres de treballar, entre tots, en grup i per parelles. Farem servir rutines de pensament i estructures cooperatives i resoldrem activitats que ens faran conscients del propi procés d'aprenentatge.

Acabem. El producte final

En aquesta fase de l'itinerari, farem una síntesi de tot el que hem après i elaborarem un producte (crearem un espai d'exposicions per exposar les obres dels alumnes) que doni resposta al repte plantejat.

En les subactivitats d'aquesta fase, farem la síntesi de tot el que hem après (ho aplicarem per estudiar un autor i reproduir lliurement una de les seves obres) i reflexionarem sobre el nostre aprenentatge. També planificarem com serà el nostre espai d'exposicions, el muntarem i prepararem invitacions per convidar el "nostre públic".

Finalment, valorarem la nostra experiència durant el projecte.

Material recomanat

COM FEM SERVIR ELS MATERIALS?

Per treballar durant el projecte, disposem de diferents tipus de materials editats, en diferents suports, però, per aconseguir personalitzar i fer nostre el projecte, segurament haurem de fer servir altres materials relacionats amb la pròpia experiència dels alumnes o bé materials estretament vinculats amb el que es treballi en cada moment a l'aula.

El projecte SOM ARTISTES pretén esbrinar en què consisteix la feina dels artistes i quina necessitat tenen d'expressar-se i d'exposar les seves obres. Explorarem el món de l'art, però també farem creacions pròpies, que, igual que els artistes, també ens agradarà mostrar. El nostre repte és aquest: Com podem exposar les nostres obres?

Els alumnes s'acostaran al món de l'art plàstic i descobriran alguns artistes representatius del patrimoni artístic. Valoraran l'expressió artística i la identificaran com un llenguatge que ens permet comunicar-nos i expressar-nos. Distingiran entre les tècniques pròpies de la pintura i de l'escultura, aprendran característiques dels colors... També aprendran a organitzar-se per habilitar un espai d'exposicions per a les seves obres.

Programació

Orientacions generals
 • El projecte sorgeix del plantejament d'un repte i acaba amb la seva resolució. En la fase COMENCEM, ens sorgirà la necessitat d'investigar sobre l'expressió artística (plàstica) i el món de l'art per comprendre el llenguatge que fan servir els artistes i, també, la manera de fer arribar les seves obres al públic (en museus, exposicions, etc.) amb la intenció d'imitar-los i exposar les nostres creacions. Comprendrem el repte, ens organitzarem i planificarem com el podem resoldre. Després, INVESTIGAREM diferents maneres de representar la realitat, ens fixarem en el pla i el volum, observarem pintures i escultures i n'identificarem els elements representatius, descobrirem i investigarem obres i autors del nostre patrimoni cultural, ens fixarem com treballen els artistes al seu taller i en els materials que fan servir... i farem les nostres pròpies obres. Després de la investigació estarem preparats per reproduir a la nostra manera una de les obres estudiades i per planificar i muntar el nostre espai d'exposicions. I ACABAREM amb la síntesi i la transferència de tot el que hem après.
 • El projecte està pensat per treballar durant un mes aproximadament i es proposen nou activitats amb diferents subactivitats i propostes. Aquestes, però, es poden allargar més o menys en el temps en funció de la seva personalització i de l'interès i la motivació del grup.
 • Per dur a terme el projecte, cal tenir en compte la col·laboració de les famílies. Les famílies ens ajuden aportant informació i donant resposta a les inquietuds i les propostes dels alumnes al llarg de les diferents activitats.
 • El projecte conté:
  • Material i recursos per al mestre (guia i recursos digitals).
  • Material col·lectiu.
  • Material per a l'alumne.
Els nens i les nenes han de comprendre que...
 • Les manifestacions artístiques són fetes per persones que volen representar les seves vivències, emocions i sensacions. Els artistes indaguen en el coneixement, l’experiència i la imaginació per portar a terme les seves obres.
 • Cal valorar i respectar el fet artístic propi i el dels altres perquè és una manera de comunicar-se i d’expressar-se.
 • Les persones ens expressem amb diferents llenguatges artístics, com la pintura i l’escultura, i cada llenguatge artístic té tècniques pròpies que permeten expressar-se i comunicar-se.
 • Les nostres ciutats i pobles, així com els museus, ens permeten descobrir les manifestacions artístiques del nostre entorn i gaudir-ne.
Comencem. El repte

Preparem informació d'un museu o de diversos museus que puguin ser significatius per als nens i nenes o que tinguem previst visitar (en aquest cas, podem preparar també les entrades) i imatges de pintures o petits quadres i d'escultures o petites escultures.

Aquest material ens servirà de punt de partida per provocar la curiositat dels alumnes i per encetar una conversa sobre el món de l'art. Què fan els artistes? Com es poden donar a conèixer les obres que fan?... La constatació que a la classe també es fan creacions artístiques i que durant aquest projecte se'n faran més ha de fer sorgir la necessitat de donar-les a conèixer. Com podem exposar les nostres obres? Serà el nostre repte.

Aquesta fase inicial consta de dues subactivitats. En la primera, plantejarem el repte, el comprendrem i reflexionarem sobre els passos que cal seguir amb una rutina de pensament. En la segona, posarem en comú els conceptes que creiem que cal investigar i ens organitzarem amb un kanban.

Tenim propostes per treballar amb diferents suports i de forma cooperativa, en grup (conversa, joc, exposició i manipulació d'etiquetes i fotografies) i, també, de forma individual.

Cada alumne pot incloure en la seva carpeta d'aprenentatge els diferents materials (evidències d'aprenentatge) que anem elaborant: fitxes, dibuixos, imatges...

Investiguem

Per "resoldre" el repte, investigarem i farem activitats dirigides a descobrir diferents característiques representatives del llenguatge plàstic de la pintura i l'escultura i, també, l'obra d'alguns autors significatius del patrimoni cultural més pròxim. Al mateix temps, posarem en pràctica alguns dels coneixements adquirits per fer les nostres obres.

Què investigarem? Com ho farem? A partir de diferents propostes i activitats, representarem figures en el pla i amb volum i les compararem, observarem pintures i escultures i hi identificarem semblances i diferències, pensarem en els títols de les obres, observarem i reconeixerem obres del patrimoni cultural i completarem fitxes que les descriguin, treballarem els colors freds i càlids i farem barreges de colors, ens fixarem en la manera com treballen els artistes i en els materials que fan servir, ens inspirarem en obres d'art per escriure relats, escoltarem música per inspirar-nos, farem escultures...

Durant la cerca ens sorgiran també moltes preguntes, interessos, necessitats, que anirem afegint a la nostra investigació.

Al llarg de les sis activitats d'investigació aprendrem conceptes i maneres de treballar, entre tots, en grup i per parelles. Farem servir rutines de pensament i estructures cooperatives i resoldrem activitats que ens faran conscients del propi procés d'aprenentatge.

Acabem. El producte final

En aquesta fase de l'itinerari, farem una síntesi de tot el que hem après i elaborarem un producte (crearem un espai d'exposicions per exposar les obres dels alumnes) que doni resposta al repte plantejat.

En les subactivitats d'aquesta fase, farem la síntesi de tot el que hem après (ho aplicarem per estudiar un autor i reproduir lliurement una de les seves obres) i reflexionarem sobre el nostre aprenentatge. També planificarem com serà el nostre espai d'exposicions, el muntarem i prepararem invitacions per convidar el "nostre públic".

Finalment, valorarem la nostra experiència durant el projecte.

COM FEM SERVIR ELS MATERIALS?

Per treballar durant el projecte, disposem de diferents tipus de materials editats, en diferents suports, però, per aconseguir personalitzar i fer nostre el projecte, segurament haurem de fer servir altres materials relacionats amb la pròpia experiència dels alumnes o bé materials estretament vinculats amb el que es treballi en cada moment a l'aula.

Aquest projecte ha estat concebut i elaborat per l'equip pedagògic i editorial de Text-laGalera:

Autoria: Núria Gonzàlez, Anna Canyelles

DISSENY: CASS

Maquetació: Montserrat Estévez

Coordinació del projecte: Àngels Farré

Coordinació pedagògica: Anna Canals

Direcció: Xavier Carrasco

Redacció i edició: Àngels Farré

Il·lustracions: Roger Zanni

Fotografies: Dreamstime, Fotolia, Istockphoto, Pixabay

Disseny digital: Carles Marsal

Correcció: M. Mercè Estévez

Desenvolupament Guia digital: Basetis

Aquest projecte ha estat elaborat per l'equip pedagògic i editorial de Text-LaGalera a partir dels materials ideats per Fundació Jesuïtes Educació.

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra resta rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei. L'editor faculta el CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) perquè pugui autoritzar-ne la fotocòpia o l'escanejat d'algun fragment a les persones que hi estiguin interessades.