Terrícoles o marcians?

Quin és futur del planeta Terra? Quins projectes hi ha per colonitzar Mart? Quines diferències hi ha entre la Terra i Mart? Podríem alimentar-nos, respirar, moure'ns o reproduir-nos en un planeta diferent, com Mart? Com seria l'organització social en un planeta nou?

Aquest projecte ha estat concebut i elaborat per l'equip pedagògic i editorial de Text-laGalera:

Autoria i edició: Anna Canyelles

Disseny: CASS

Maquetació: Montserrat Estévez

Coordinació del projecte: Eduard Martorell

Coordinació pedagògica: Anna Canals

Direcció: Xavier Carrasco

Redacció i edició: Àngels Farré

Il·lustracions: Roger Zanni

Fotografies: Dreamstime, Istockphoto, Pixabay

Disseny digital: Carles Marsal

Correcció: M. Mercè Estévez

Desenvolupament Guia digital: Basetis

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra resta rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei. L'editor faculta el CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) perquè pugui autoritzar-ne la fotocòpia o l'escanejat d'algun fragment a les persones que hi estiguin interessades.