Per què aquest projecte?

El projecte TERRÍCOLES O MARCIANS ens convida a investigar sobre el nostre planeta i a preguntar-nos quines condicions especials permeten que hi hagi vida. Ja que la mala gestió dels recursos naturals, la contaminació i la sobrepoblació sembla que poden portar al col·lapse, ens preguntarem si aquestes condicions es podrien reproduir en algun altre planeta, com ara Mart, que és el planeta amb més missions espacials en curs.

Entendrem que la situació de la Terra en relació al Sol i les característiques físiques que té el planeta són úniques i permeten el desenvolupament dels éssers vius tal com els coneixem. Imaginem com els éssers vius ens podríem desenvolupar a Mart, des d'un punt de vista físic, però també des del vessant organitzatiu: entenem com s'organitza la nostra societat a la Terra i dissenyem un nou món en un altre planeta.

El nostre repte serà respondre amb arguments a la pregunta: És la colonització de Mart a l'esgotament de la Terra.

Programació i orientacions generals

Programació per àmbits i dimensions

Orientacions generals
 • El projecte sorgeix de la necessitat i del plantejament d'un repte i acaba amb la seva resolució. En la fase COMENCEM, ens plantejarem el repte: Respondre la pregunta És la colonització de Mart la solució a l'esgotament de la Terra? Comprendrem el repte, ens organitzarem i planificarem com podem resoldre'l. Després, INVESTIGAREM sobre les característiques de la Terra i de Mart, i en destacarem les semblances i diferències; ens fixarem en les funcions vitals dels éssers vius i si seria possible que es puguessin desenvolupar a Mart i dissenyarem alguna solució per poder resoldre les dificultats; a partir del coneixement de l'organització social i econòmica de les persones, ens plantejarem una organització més justa i solidària que podríem desenvolupar a Mart.  ACABAREM amb la síntesi i la transferència de tot el que hem après, que es portarà a terme a partir d'una producció audiovisual i de la resolució del repte.
 • El projecte està pensat per treballar durant un mes aproximadament i es proposen nou activitats amb diferents subactivitats i propostes. Aquestes, però, es poden allargar més o menys en el temps en funció de la seva personalització i de l'interès i la motivació del grup classe.
 • El projecte conté:
  • Material i recursos per al mestre (guia i recursos digitals).
  • Material col·lectiu.
  • Material per a l'alumne.
Comencem. El repte

A partir de la projecció d'una imatge de la Terra esgotada, ens plantegem si el futur de l'espècie humana passa per la colonització de Mart. Investiguem sobre diverses missions que tenen com a objectiu aquesta colonització i veiem el vídeo d'una científica catalana que treballa a la NASA. A partir d'aquesta investigació, plantegem el repte.

Aquesta fase inicial consta de dues activitats amb diferents subactivitats. Plantegem el repte, el comprenem i planifiquem què hem de fer: què sabem i què volem saber, per on començarem a investigar, com ho farem...

Tenim propostes per treballar amb diferents suports i de forma cooperativa, en grup (conversa, joc, exposició i manipulació d'etiquetes i fotografies) i, també, de forma individual.

Cada alumne pot incloure en la seva carpeta d'aprenentatge els diferents materials (evidències d'aprenentatge) que anem elaborant: fitxes, dibuixos, imatges...

Investiguem

Per "resoldre” el repte, cal que investiguem i fem activitats dirigides a aprendre com és el planeta que habitem i quines característiques té que ens permeten viure-hi i saber si el planeta Mart podria ser una alternativa realista.

Què investigarem? Investigarem per què vivim a la Terra i quines condicions la fan habitable: temperatura, llum, humitat... Repassarem el sistema solar, per situar-hi la Terra i Mart i descobrirem que el nostre vocabulari està molt relacionat amb el planeta que habitem. Coneixerem el desig de ser astronauta d'una noia i ens posarem a la seva pell per investigar les característiques de Mart i dissenyar solucions per a fer-lo habitable. Investigarem les funcions vitals dels éssers vius i, especialment, de les persones per saber si seria possible adaptar-se a Mart: locomoció, respiració, nutrició, reproducció. Ens endinsarem en l'organització social a la Terra per planificar un món més just i sostenible en un planeta nou.

Al llarg de les cinc activitats aprendrem conceptes i maneres de treballar, entre tots, en grup i per parelles. Farem servir rutines de pensament i estructures cooperatives i resoldrem activitats que ens faran conscients del propi procés d'aprenentatge.

Acabem. Resolem el repte

En aquesta fase de l'itinerari farem una síntesi de tot allò que hem après i elaborarem un audiovisual que recollirà les reflexions, les emocions i sentiments i els aprenentatges.

És el moment de resoldre el repte. Respondrem a la pregunta i confrontarem la nostra conclusió amb la de la científica catalana que treballa a la NASA que ens donava la benvinguda al projecte.

 

Material recomanat

COM PODEM FER SERVIR ELS MATERIALS?

Per treballar durant el projecte, disposem de diferents tipus de materials editats, en diferents suports, però per aconseguir personalitzar i fer nostre el projecte segurament haurem de fer servir altres materials relacionats amb la pròpia experiència dels alumnes o bé materials estretament vinculats amb el que es treballi en cada moment a l'aula.

El projecte TERRÍCOLES O MARCIANS ens convida a investigar sobre el nostre planeta i a preguntar-nos quines condicions especials permeten que hi hagi vida. Ja que la mala gestió dels recursos naturals, la contaminació i la sobrepoblació sembla que poden portar al col·lapse, ens preguntarem si aquestes condicions es podrien reproduir en algun altre planeta, com ara Mart, que és el planeta amb més missions espacials en curs.

Entendrem que la situació de la Terra en relació al Sol i les característiques físiques que té el planeta són úniques i permeten el desenvolupament dels éssers vius tal com els coneixem. Imaginem com els éssers vius ens podríem desenvolupar a Mart, des d'un punt de vista físic, però també des del vessant organitzatiu: entenem com s'organitza la nostra societat a la Terra i dissenyem un nou món en un altre planeta.

El nostre repte serà respondre amb arguments a la pregunta: És la colonització de Mart a l'esgotament de la Terra.

Programació per àmbits i dimensions

Orientacions generals
 • El projecte sorgeix de la necessitat i del plantejament d'un repte i acaba amb la seva resolució. En la fase COMENCEM, ens plantejarem el repte: Respondre la pregunta És la colonització de Mart la solució a l'esgotament de la Terra? Comprendrem el repte, ens organitzarem i planificarem com podem resoldre'l. Després, INVESTIGAREM sobre les característiques de la Terra i de Mart, i en destacarem les semblances i diferències; ens fixarem en les funcions vitals dels éssers vius i si seria possible que es puguessin desenvolupar a Mart i dissenyarem alguna solució per poder resoldre les dificultats; a partir del coneixement de l'organització social i econòmica de les persones, ens plantejarem una organització més justa i solidària que podríem desenvolupar a Mart.  ACABAREM amb la síntesi i la transferència de tot el que hem après, que es portarà a terme a partir d'una producció audiovisual i de la resolució del repte.
 • El projecte està pensat per treballar durant un mes aproximadament i es proposen nou activitats amb diferents subactivitats i propostes. Aquestes, però, es poden allargar més o menys en el temps en funció de la seva personalització i de l'interès i la motivació del grup classe.
 • El projecte conté:
  • Material i recursos per al mestre (guia i recursos digitals).
  • Material col·lectiu.
  • Material per a l'alumne.
Comencem. El repte

A partir de la projecció d'una imatge de la Terra esgotada, ens plantegem si el futur de l'espècie humana passa per la colonització de Mart. Investiguem sobre diverses missions que tenen com a objectiu aquesta colonització i veiem el vídeo d'una científica catalana que treballa a la NASA. A partir d'aquesta investigació, plantegem el repte.

Aquesta fase inicial consta de dues activitats amb diferents subactivitats. Plantegem el repte, el comprenem i planifiquem què hem de fer: què sabem i què volem saber, per on començarem a investigar, com ho farem...

Tenim propostes per treballar amb diferents suports i de forma cooperativa, en grup (conversa, joc, exposició i manipulació d'etiquetes i fotografies) i, també, de forma individual.

Cada alumne pot incloure en la seva carpeta d'aprenentatge els diferents materials (evidències d'aprenentatge) que anem elaborant: fitxes, dibuixos, imatges...

Investiguem

Per "resoldre” el repte, cal que investiguem i fem activitats dirigides a aprendre com és el planeta que habitem i quines característiques té que ens permeten viure-hi i saber si el planeta Mart podria ser una alternativa realista.

Què investigarem? Investigarem per què vivim a la Terra i quines condicions la fan habitable: temperatura, llum, humitat... Repassarem el sistema solar, per situar-hi la Terra i Mart i descobrirem que el nostre vocabulari està molt relacionat amb el planeta que habitem. Coneixerem el desig de ser astronauta d'una noia i ens posarem a la seva pell per investigar les característiques de Mart i dissenyar solucions per a fer-lo habitable. Investigarem les funcions vitals dels éssers vius i, especialment, de les persones per saber si seria possible adaptar-se a Mart: locomoció, respiració, nutrició, reproducció. Ens endinsarem en l'organització social a la Terra per planificar un món més just i sostenible en un planeta nou.

Al llarg de les cinc activitats aprendrem conceptes i maneres de treballar, entre tots, en grup i per parelles. Farem servir rutines de pensament i estructures cooperatives i resoldrem activitats que ens faran conscients del propi procés d'aprenentatge.

Acabem. Resolem el repte

En aquesta fase de l'itinerari farem una síntesi de tot allò que hem après i elaborarem un audiovisual que recollirà les reflexions, les emocions i sentiments i els aprenentatges.

És el moment de resoldre el repte. Respondrem a la pregunta i confrontarem la nostra conclusió amb la de la científica catalana que treballa a la NASA que ens donava la benvinguda al projecte.

 

COM PODEM FER SERVIR ELS MATERIALS?

Per treballar durant el projecte, disposem de diferents tipus de materials editats, en diferents suports, però per aconseguir personalitzar i fer nostre el projecte segurament haurem de fer servir altres materials relacionats amb la pròpia experiència dels alumnes o bé materials estretament vinculats amb el que es treballi en cada moment a l'aula.

Aquest projecte ha estat concebut i elaborat per l'equip pedagògic i editorial de Text-laGalera:

Autoria i edició: Anna Canyelles

Disseny: CASS

Maquetació: Montserrat Estévez

Coordinació del projecte: Eduard Martorell

Coordinació pedagògica: Anna Canals

Direcció: Xavier Carrasco

Redacció i edició: Àngels Farré

Il·lustracions: Roger Zanni

Fotografies: Dreamstime, Istockphoto, Pixabay

Disseny digital: Carles Marsal

Correcció: M. Mercè Estévez

Desenvolupament Guia digital: Basetis

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra resta rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei. L'editor faculta el CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) perquè pugui autoritzar-ne la fotocòpia o l'escanejat d'algun fragment a les persones que hi estiguin interessades.