Per què aquest projecte?

El projecte EL PODER DE LES PLANTES parteix d'una proposta: saber respondre de manera argumentada la pregunta de si és possible viure en un món sense plantes.

El repte farà que ens plantegem més preguntes: Com són les plantes? Són éssers vius? Què poden fer i què no? S'adonen del que passa al seu voltant? Per a qui o per a què són útils? 

Donarem resposta a totes i, per fer-ho, treballarem la morfologia de les plantes, les classificarem, aprendrem com es nodreixen, com es relacionen, com s'adapten a l'entorn, quin és el seu cicle vital i com es reprodueixen i quin és el seu paper en els ecosistemes. 

Programació i orientacions generals

Programació per àmbits i dimensions

Orientacions generals
 • El projecte sorgeix de la necessitat i del plantejament d'un repte i acaba amb la seva resolució. En la fase COMENCEM, es plantejarà el repte —saber explicar de manera raonada si un món sense plantes és possible—, planificarem com el podem resoldre i exposarem les primeres hipòtesis sobre la importància de les plantes. Després, n'INVESTIGAREM la morfologia i les funcions de nutrició —el procés de la fotosíntesi— i de relació, les adaptacions a l'entorn, la reproducció i el seu cicle vital, quin paper tenen en els ecosistemes (cadenes tròfiques i flux d'energia) i quines activitats econòmiques hi estan relacionades. També analitzarem els riscos i les amenaces que pateixen i farem una valoració dels problemes mediambientals que afecten la societat. ACABAREM amb la síntesi i la transferència de tot el que hem après, que es durà a terme amb una presentació per fer-ne difusió (també amb accions a l'escola i a l'entorn més proper per posar el nostre granet de sorra en la millora de l'entorn); és a dir, acabarem amb la resolució del repte.
 • El projecte està pensat per treballar durant un trimestre aproximadament i es proposen vuit activitats amb diferents subactivitats i propostes. Aquestes, però, es poden allargar més o menys en funció de la seva personalització i de l'interès i la motivació del grup.
 • El projecte conté:
  • Material i recursos per al mestre (guia i recursos digitals).
  • Material col·lectiu.
  • Material per a l'alumne.
Els nens i les nenes han de comprendre que...
 • Per poder donar resposta a les preguntes que ens fem, hem de planificar quines dades i informacions volem obtenir. 
 • Les plantes són éssers vius amb característiques pròpies que fan les seves funcions vitals d'una manera determinada i que són útils per a les persones.
 • Les plantes tenen un paper vital en els ecosistemes i en el funcionament del planeta gràcies al fet que poden fer la fotosíntesi.
 • Les plantes són presents en indrets molt diferents del planeta, a les característiques dels quals s'han adaptat.
 • Les persones podem tenir cura de preservar la presència suficient de plantes en l'entorn per evitar les conseqüències que comporta la seva falta.
Comencem. El repte

Aquesta fase inicial consta de dues activitats amb diferents subactivitats. Plantegem el repte, el comprenem i planifiquem què hem de fer: Sabem com és una planta? Quin és el seu poder? 

Veurem un vídeo que ens farà adonar que les plantes són molt més presents en la nostra vida del que tenim consciència. Aquest fet ens farà reflexionar i ens portarà a plantejar-nos el repte: És possible viure en un món sense plantes?

Per respondre de manera argumentada, haurem de saber moltes més coses de les plantes. Exposarem les primeres hipòtesis sobre la seva importància i arribarem a la conclusió que, per poder contestar la pregunta del repte, ens caldrà conèixer bé les plantes. 

A partir d'aquí, ens organitzarem per esbrinar el màxim de coses possibles sobre les plantes. Com a punt de partida, farem un mapa mental, que ens permetrà de recollir totes les idees que tenim i planificar com podem donar-hi resposta.

Cada alumne pot incloure en la seva carpeta d'aprenentatge els diferents materials (evidències d'aprenentatge) que anem elaborant: fitxes, dibuixos, imatges...

Investiguem

Per resoldre el repte, cal que investiguem i fem activitats dirigides a aprendre el que no sabem sobre les plantes.

Ens fixarem en el nostre entorn proper i ens adonarem que les plantes poden ser molt diferents, n'observarem imatges i les agruparem segons un criteri intuïtiu de la mida, la validesa del qual comprovarem a partir de la preparació de la descripció d’una planta; observarem flors de diferents tipus i plantes que no fan flors i elaborarem un mapa de conceptes que reculli les nostres primeres conceptualitzacions; treballarem la funció de nutrició de les plantes i reflexionarem sobre la manera com s’alimenten; sembrarem llavors en condicions diferents per identificar els elements imprescindibles per al seu creixement i ens fixarem en el seu cicle vital; deduirem i definirem el procés de fotosíntesi a partir de diferents fonts i experimentarem amb la clorofil·la per entendre quin paper té en la vida de les plantes; observarem com es desenvolupen i quins canvis experimenten quan creixen per comprovar si són influïts per les condicions de l’entorn; detectarem el moviment de les plantes amb la tècnica del time lapse; ens fixarem en les relacions de les plantes amb altres éssers vius i amb els elements de l’entorn, en la manera com es reprodueixen i en la manera com s’adapten als canvis estacionals, a partir de diferents fonts d’informació. També ens fixarem en el paper de les plantes en la natura, en els ecosistemes, per esbrinar com és d’important la seva presència i per tenir més dades per donar resposta a la nostra gran pregunta. Entendrem les xarxes tròfiques a partir de la interpretació col·lectiva d’informació i n’elaborarem unes altres de manera plàstica. També ens fixarem en les maneres com les plantes són presents en la nostra vida quotidiana i en les diferents activitats econòmiques humanes que s’hi basen. Finalment, esbrinarem si les plantes poden estar en perill i quines amenaces les afecten. Per extensió, abordarem el tema del canvi climàtic i mirarem d'aportar el nostre granet de sorra per millorar el nostre entorn.

Al llarg d'aquestes cinc activitats, aprendrem conceptes i maneres de treballar individualment, en grup i, també, per parelles. Farem servir rutines de pensament i estructures cooperatives i resoldrem activitats que ens faran conscients del propi procés d'aprenentatge.

Acabem. El producte final

Ja sabem quin és el paper de les plantes al nostre món i som conscients de la seva importància. 

En aquesta fase de l'itinerari elaborarem un producte que doni resposta al repte plantejat: una presentació que sintetitzi i que ens permeti difondre tot el que hem après. També farem accions a l’escola (horta o jardineria) i al nostre entorn (campanya) per ajudar a millorar l’entorn que tots compartim.

Material recomanat

COM PODEM FER SERVIR ELS MATERIALS?

Per treballar durant el projecte, disposem de diferents tipus de materials editats, en diferents suports, però, per aconseguir personalitzar i fer nostre el projecte, segurament haurem de fer servir altres materials relacionats amb la pròpia experiència dels alumnes o bé materials estretament vinculats amb el que es treballi en cada moment a l'aula.

El projecte EL PODER DE LES PLANTES parteix d'una proposta: saber respondre de manera argumentada la pregunta de si és possible viure en un món sense plantes.

El repte farà que ens plantegem més preguntes: Com són les plantes? Són éssers vius? Què poden fer i què no? S'adonen del que passa al seu voltant? Per a qui o per a què són útils? 

Donarem resposta a totes i, per fer-ho, treballarem la morfologia de les plantes, les classificarem, aprendrem com es nodreixen, com es relacionen, com s'adapten a l'entorn, quin és el seu cicle vital i com es reprodueixen i quin és el seu paper en els ecosistemes. 

Programació per àmbits i dimensions

Orientacions generals
 • El projecte sorgeix de la necessitat i del plantejament d'un repte i acaba amb la seva resolució. En la fase COMENCEM, es plantejarà el repte —saber explicar de manera raonada si un món sense plantes és possible—, planificarem com el podem resoldre i exposarem les primeres hipòtesis sobre la importància de les plantes. Després, n'INVESTIGAREM la morfologia i les funcions de nutrició —el procés de la fotosíntesi— i de relació, les adaptacions a l'entorn, la reproducció i el seu cicle vital, quin paper tenen en els ecosistemes (cadenes tròfiques i flux d'energia) i quines activitats econòmiques hi estan relacionades. També analitzarem els riscos i les amenaces que pateixen i farem una valoració dels problemes mediambientals que afecten la societat. ACABAREM amb la síntesi i la transferència de tot el que hem après, que es durà a terme amb una presentació per fer-ne difusió (també amb accions a l'escola i a l'entorn més proper per posar el nostre granet de sorra en la millora de l'entorn); és a dir, acabarem amb la resolució del repte.
 • El projecte està pensat per treballar durant un trimestre aproximadament i es proposen vuit activitats amb diferents subactivitats i propostes. Aquestes, però, es poden allargar més o menys en funció de la seva personalització i de l'interès i la motivació del grup.
 • El projecte conté:
  • Material i recursos per al mestre (guia i recursos digitals).
  • Material col·lectiu.
  • Material per a l'alumne.
Els nens i les nenes han de comprendre que...
 • Per poder donar resposta a les preguntes que ens fem, hem de planificar quines dades i informacions volem obtenir. 
 • Les plantes són éssers vius amb característiques pròpies que fan les seves funcions vitals d'una manera determinada i que són útils per a les persones.
 • Les plantes tenen un paper vital en els ecosistemes i en el funcionament del planeta gràcies al fet que poden fer la fotosíntesi.
 • Les plantes són presents en indrets molt diferents del planeta, a les característiques dels quals s'han adaptat.
 • Les persones podem tenir cura de preservar la presència suficient de plantes en l'entorn per evitar les conseqüències que comporta la seva falta.
Comencem. El repte

Aquesta fase inicial consta de dues activitats amb diferents subactivitats. Plantegem el repte, el comprenem i planifiquem què hem de fer: Sabem com és una planta? Quin és el seu poder? 

Veurem un vídeo que ens farà adonar que les plantes són molt més presents en la nostra vida del que tenim consciència. Aquest fet ens farà reflexionar i ens portarà a plantejar-nos el repte: És possible viure en un món sense plantes?

Per respondre de manera argumentada, haurem de saber moltes més coses de les plantes. Exposarem les primeres hipòtesis sobre la seva importància i arribarem a la conclusió que, per poder contestar la pregunta del repte, ens caldrà conèixer bé les plantes. 

A partir d'aquí, ens organitzarem per esbrinar el màxim de coses possibles sobre les plantes. Com a punt de partida, farem un mapa mental, que ens permetrà de recollir totes les idees que tenim i planificar com podem donar-hi resposta.

Cada alumne pot incloure en la seva carpeta d'aprenentatge els diferents materials (evidències d'aprenentatge) que anem elaborant: fitxes, dibuixos, imatges...

Investiguem

Per resoldre el repte, cal que investiguem i fem activitats dirigides a aprendre el que no sabem sobre les plantes.

Ens fixarem en el nostre entorn proper i ens adonarem que les plantes poden ser molt diferents, n'observarem imatges i les agruparem segons un criteri intuïtiu de la mida, la validesa del qual comprovarem a partir de la preparació de la descripció d’una planta; observarem flors de diferents tipus i plantes que no fan flors i elaborarem un mapa de conceptes que reculli les nostres primeres conceptualitzacions; treballarem la funció de nutrició de les plantes i reflexionarem sobre la manera com s’alimenten; sembrarem llavors en condicions diferents per identificar els elements imprescindibles per al seu creixement i ens fixarem en el seu cicle vital; deduirem i definirem el procés de fotosíntesi a partir de diferents fonts i experimentarem amb la clorofil·la per entendre quin paper té en la vida de les plantes; observarem com es desenvolupen i quins canvis experimenten quan creixen per comprovar si són influïts per les condicions de l’entorn; detectarem el moviment de les plantes amb la tècnica del time lapse; ens fixarem en les relacions de les plantes amb altres éssers vius i amb els elements de l’entorn, en la manera com es reprodueixen i en la manera com s’adapten als canvis estacionals, a partir de diferents fonts d’informació. També ens fixarem en el paper de les plantes en la natura, en els ecosistemes, per esbrinar com és d’important la seva presència i per tenir més dades per donar resposta a la nostra gran pregunta. Entendrem les xarxes tròfiques a partir de la interpretació col·lectiva d’informació i n’elaborarem unes altres de manera plàstica. També ens fixarem en les maneres com les plantes són presents en la nostra vida quotidiana i en les diferents activitats econòmiques humanes que s’hi basen. Finalment, esbrinarem si les plantes poden estar en perill i quines amenaces les afecten. Per extensió, abordarem el tema del canvi climàtic i mirarem d'aportar el nostre granet de sorra per millorar el nostre entorn.

Al llarg d'aquestes cinc activitats, aprendrem conceptes i maneres de treballar individualment, en grup i, també, per parelles. Farem servir rutines de pensament i estructures cooperatives i resoldrem activitats que ens faran conscients del propi procés d'aprenentatge.

Acabem. El producte final

Ja sabem quin és el paper de les plantes al nostre món i som conscients de la seva importància. 

En aquesta fase de l'itinerari elaborarem un producte que doni resposta al repte plantejat: una presentació que sintetitzi i que ens permeti difondre tot el que hem après. També farem accions a l’escola (horta o jardineria) i al nostre entorn (campanya) per ajudar a millorar l’entorn que tots compartim.

COM PODEM FER SERVIR ELS MATERIALS?

Per treballar durant el projecte, disposem de diferents tipus de materials editats, en diferents suports, però, per aconseguir personalitzar i fer nostre el projecte, segurament haurem de fer servir altres materials relacionats amb la pròpia experiència dels alumnes o bé materials estretament vinculats amb el que es treballi en cada moment a l'aula.

Aquest projecte ha estat concebut i elaborat per l'equip pedagògic i editorial de Text-laGalera:

Autoria i coordinació del projecte: Núria González

DISSENY: CASS

Maquetació: Montserrat Estévez

Coordinació pedagògica: Anna Canals

Direcció: Xavier Carrasco

Edició: Meritxell Armengol

Il·lustracions: Roger Zanni

Fotografies: Dreamstime, Freepick, Pixabay

Disseny digital: Carles Marsal

Correcció: M. Mercè Estévez

Desenvolupament Guia digital: Basetis

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra resta rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei. L'editor faculta el CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) perquè pugui autoritzar-ne la fotocòpia o l'escanejat d'algun fragment a les persones que hi estiguin interessades.