Fem de guies per...

Us agradaria fer de guies del nostre poble o ciutat? Què hauríem de saber? I què hauríem de fer? Com ens podríem organitzar?

Aquest projecte ha estat concebut i elaborat per l'equip pedagògic i editorial de Text-laGalera:

Autoria i coordinació del projecte: Àngels Farré

DISSENY: CASS

Maquetació: Montserrat Estévez

Coordinació pedagògica: Anna Canals

Direcció: Xavier Carrasco

Redacció i edició: Meritxell Armengol

Il·lustracions: Roger Zanni

Fotografies: Dreamstime, Fotolia, Istockphoto, Pixabay

Disseny digital: Carles Marsal

Correcció: M. Mercè Estévez

Desenvolupament Guia digital: Basetis

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra resta rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei. L'editor faculta el CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) perquè pugui autoritzar-ne la fotocòpia o l'escanejat d'algun fragment a les persones que hi estiguin interessades.