TEXT

En català es pot dir tant granís com calamarsa, sempre que les pedres no tinguin un diàmetre superior a un centímetre. Si el diàmetre és superior a aquesta mida, cau una pedregada, encara que genèricament i popularment es parla de pedregada sempre que cau granís, sigui de la mida que sigui. Imaginem-nos que ens fem molt i molt petits i ens podem introduir en una partícula de vapor d’aigua de la base del núvol de tempesta. Un cop ja ens hi hem situat, hem d’estar preparats per a efectuar un viatge al·lucinant. Serem impulsats, potser a gran velocitat, pels corrents d’aire calent que inflen el núvol. Arribarem a la isoterma dels 0 ºC, la línia on la temperatura té aquest valor.
ALFRED RODRÍGUEZ PICÓ, Quin temps farà?.

Dictat 1