Continguts

  • Els angles.
  • Tipus d'angles: agut, recte, obtús i pla.
  • El transportador d'angles.

Objectius

  • Identificar els elements dels angles: costats i vèrtexs.
  • Identificar els diferents tipus d'angles: agut, recte, obtús i pla.
  • Fer servir el transportador d'angles.

Activitat 7. No cal fer servir el transportador d'angles. Primer, els alumnes poden calcular l'angle B, que ha de ser forçosament de 60 graus perquè els dos altres angles del triangle sumen 120 (en falten 60 per arribar als 180 graus que sempre sumen els tres angles interiors d'un triangle). Si B = 60°, aleshores C = 120°, perquè entre B i C fan un angle pla (de 180°), i A = 30°.

Una altra manera de calcular el valor de l'angle A és fixar-se només en el triangle gran (format pels dos triangles més petits). Com que la suma dels tres angles interiors ha de ser de 180°, i ja teniu els altres dos (de 70° i 30°), A ha de ser un angle de 30° perquè sumat al de 50° sumi els 80° que falten per als 180 totals.

 

 

 

Activitats interactives
Més activitats competencials
Enllaços
Rectes i angles

Activitats interactives molt diverses sobre rectes, angles, tipus i mesura d’angles.

Mesura d'angles

Activitats interactives molt diverses sobre rectes, angles, tipus i mesura d’angles amb el transportador.

Joc amb rectes

Activitats interactives molt diverses sobre rectes, angles, tipus i mesura d’angles.

Atenció a la diversitat