Continguts

 • Nombres decimals: part entera i part decimal.
 • Dècima i centèsima.
 • Comparació de nombres decimals.
 • Operacions amb nombres decimals.
 • Perímetre d'un polígon.

Objectius

 • Diferenciar la part entera i la part decimal dels nombres decimals.
 • Conèixer la dècima i, sobretot, la centèsima amb el càlcul de cèntims d'euro.
 • Comparar nombres decimals.
 • Sumar, restar i multiplicar amb nombres decimals.
 • Calcular el perímetre d'un polígon.

Activitat 3. L'esquema del parc no està fet a escala; és només aproximat. Podeu demanar als alumnes que el retoquin perquè les dimensions del parc siguin exactes, és a dir, que cada costat del polígon que forma tingui la llargada corresponent al nombre de metres que indica. Per exemple:

 • Si hi ha dos costats de 15 m, han de tenir exactament la mateixa longitud.
 • El costat de 10 m ha de ser el doble de llarg que el de 5 m.
 • Els costats de 15 m han de ser el triple de llargs que el de 5 m.
 • El costat de 30 m ha de ser el doble de llarg que els de 15 m.