Continguts

  • Descomposició dels nombres en unitats, desenes i centenes.
  • Descomposició additiva.

Objectius

  • Descompondre els nombres en unitats, desenes i centenes.
  • Descompondre additivament.

 

Activitat 5. Podeu dir als alumnes que llegeixin amb molta atenció cada pista. La primera ja està escrita en la taula. Convé que llegeixin les pistes per ordre. Cal que estiguin molt atents perquè hi ha pistes que ens donen la informació que correspon al nombre que s'ha d'escriure en més d'una casella.

Activitat 6. De fet, hi ha dos exemples: la primera descomposició de l'activitat pròpia i un segon exemple en el dibuix. Podeu dir als nens i nenes que es fixin en el nombre que hi ha en la pantalla de l'ordinador del dibuix i comentar-los que és un exemple que no s'ha resolt del tot perquè falta un nombre en el requadre de les unitats (segur que molts alumnes veuran que hi falta un 1).

En l'apartat "+ recursos" trobareu una proposta per treballar més activitats competencials.

En l'apartat d'Atenció a la diversitat trobareu diferents propostes d'activitats per acompanyar i repassar o bé ampliar els continguts del taller.

Més activitats competencials
Enllaços
Descomposició de nombres de tres xifres

Activitat en línia per treballar la descomposició de nombres de tres xifres.

Atenció a la diversitat

Per acompanyar i repassar

Descomposició de nombres (I)

Activitat interactiva de descomposició de nombres.

Descomposició de nombres fins a 500

Activitat interactiva de descomposició de nombres.

El valor de les xifres

Activitat interactiva sobre el valor posicional de les xifres.

Comparació de nombres

Activitat interactiva de comparació de nombres.

Descomposició additiva (I)

Activitat interactiva de descomposició en sumands.

Més activitats de descomposició i ordenació de nombres (I)

Recull d’activitats sobre diferents aspectes de la descomposició de nombres, el valor posicional de les xifres i l’ordenació de nombres.

Per anar més enllà

Descomposició de nombres (II)

Activitat interactiva de descomposició de nombres.

Centenes, desenes i unitats

Activitat interactiva de descomposició de nombres.

Combinació de xifres

Activitat interactiva sobre el valor posicional de les xifres.

Més, menys o igual

Activitat interactiva de comparació de nombres.

Descomposició additiva (II)

Activitat interactiva de descomposició en sumands.

Més activitats de descomposició i ordenació de nombres (II)

Recull d’activitats sobre diferents aspectes de la descomposició de nombres, el valor posicional de les xifres i l’ordenació de nombres.