Continguts

  • Lectura d'un text narratiu.
  • Cerca i escriptura d'expressions catalanes.
  • Lectura i interpretació de la targeta d'embarcament d'un avió.

Objectius

  • Llegir un text narratiu i interpretar-lo.
  • Aprendre expressions catalanes.
  • Llegir i interpretar la targeta d'embarcament d'un avió.

És important que comenceu encuriosint els alumnes amb les preguntes prèvies a la lectura. Així, també promoureu la participació dels alumnes a classe.

Activitat 2. Proposeu als alumnes que llegeixin cada una de les frases i que les busquin en la lectura per obtenir un context que els faciliti la comprensió de les expressions que no coneixen. Abans que responguin individualment, podeu comentar les expressions i fer una pluja d'idees d'altres maneres de dir el mateix que conegui cadascú.

Si cal, els alumnes poden fer una cerca de les paraules que els permetran comprendre les expressions treballades i buscar-ne altres d'alternatives. Aprofiteu per explicar-los que les expressions no es poden trobar directament en el diccionari, perquè només recull paraules. Tot i així, digueu-los que, de vegades, algunes expressions es poden trobar en el diccionari, en la definició de la paraula principal que la forma.Per exemple, si busquen "ala", els apareixeran expressions com "estar tocat de l'ala". 

Podeu treballar la comprensió de la lectura amb alguna de les activitats interactives que hi ha en l'apartat "+ recursos".

En l'apartat d'Atenció a la diversitat trobareu diferents propostes d'activitats per reforçar, repassar o ampliar els continguts de comprensió lectora.

Més activitats competencials
Atenció a la diversitat

Per acompanyar i repassar

I ara...: Analitzem un bitllet d’avió

Activitat per reforçar la comprensió d’un bitllet d’avió.

Després de llegir: Resumim la narració

Activitat interactiva per completar un resum de la narració llegida.

Després de llegir: Què diu cada personatge?

Activitat interactiva per identificar les frases que diu cada personatge de la narració.

Per anar més enllà

Després de llegir: Paraules polisèmiques

Activitat per treballar les paraules polisèmiques a partir del text llegit.

Solucions