Continguts

  • Audició d'una cançó i anàlisi de la lletra.
  • Aprenentatge de paraules noves.
  • Identificació de les lletres de l'alfabet i cerca de paraules en el diccionari.
  • Escriptura i separació de paraules amb dígrafs.
  • Creativitat per modificar la lletra d'una cançó i crear-ne una de nova.

Objectius

  • Escoltar i fer l'anàlisi de la lletra d'una cançó.
  • Aprendre paraules noves.
  • Identificar lletres de l'alfabet i buscar paraules en un diccionari.
  • Escriure i separar paraules amb dígrafs.
  • Modificar la lletra d'una cançó i crear-ne una de nova.

Encara que és molt probable que tots els nens i nenes coneguin la cançó La masovera, per començar el taller podeu escoltar-la a classe. En trobareu una versió en l'apartat d'enllaços.

Activitat 2. Comenteu què compra cada dia de la setmana en veu alta. Valoreu què us agrada més de tot i pregunteu als nens i nenes si van a comprar, si acompanyen la família quan hi va o si només fan com la masovera el diumenge, que tot s'ho menja.

Activitat 3. Aprofiteu per explicar que en una cançó sempre hi ha parts que es repeteixen. Pregunteu-los si coneixen cançons actuals perquè s'adonin que hi ha parts que coneixen més que unes altres: són les frases de la tornada (la part que té la mateixa lletra i música durant tota la cançó). Per ajudar-los a inventar-se una tornada alternativa per a La masovera, recordeu-los que han de tenir en compte el ritme de la cançó i la llargada de les frases, perquè quadrin bé amb la música.

Activitat 4. Si cal que els alumnes repassin l’alfabet, podeu fer servir alguna de les activitats que hi ha en l’apartat d’enllaços o l’activitat interactiva Practiquem: L’ordre alfabètic

Activitat 5. Perquè els alumnes siguin conscients de la separació sil·làbica, podeu dir les paraules en veu alta i marcar els cops de veu de cada una. Recordeu que teniu un recordatori teòric de la separació sil·làbica en l'apartat 3 dels "Conceptes clau". També disposeu d'activitats interactives per practicar el reconeixement i la separació dels dígrafs.

Activitat 7. Si cal, podeu dir als alumnes que consultin el diccionari de sinònims Albert Jané o algun altre de similar.

En l'apartat d'Atenció a la diversitat trobareu diferents propostes d'activitats per reforçar, repassar o ampliar els continguts d'expressió escrita i del coneixement de la llengua (l'alfabet i la síl·laba).

Més activitats competencials
Enllaços
La masovera

Versió de la cançó del grup infantil El Ruc Català.

Diccionari de sinònims Albert Jané

Cercador de paraules sinònimes en català.

Activitats per memoritzar l'abecedari

Recull de diferents activitats i jocs interactius per treballar l'ordre alfabètic.

Unir punts amb l'abecedari

Imprimibles per fer dibuixos d'unir punts seguint l'ordre de les lletres de l'abecedari.

Atenció a la diversitat

Per acompanyar i repassar

Practiquem: La separació per síl·labes

Activitat interactiva per practicar la separació sil·làbica de paraules.

Practiquem: Les paraules amb dígraf

Activitat interactiva per practicar la identificació de dígrafs.

Practiquem: L’ordre alfabètic

Activitat interactiva per practicar l’ordre alfabètic.

Per anar més enllà

Practiquem: Escrivim paraules en ordre alfabètic

Activitat per seguir practicant l’ordre alfabètic de manera creativa.

Solucions