Continguts

  • Audició i comprensió d'un debat.
  • Respecte per les opinions dels altres i construcció de raonaments propis.
  • Participació en un debat i exposició de la pròpia opinió.

Objectius

  • Escoltar un debat i comprendre les opinions que s'hi exposen.
  • Respectar les opinions dels altres i construir raonaments propis.
  • Participar en un debat i exposar l'opinió pròpia.

Escolteu l'àudio del taller i demaneu als nens i nenes que detectin quina mena de tipologia textual s'hi exemplifica. Relacioneu la situació que heu escoltat amb altres debats que coneguin: algun debat que hagin vist per la televisió, les reunions de veïns...

Disposeu del text de l'àudio en el document descarregable Comunicació oral: El debat per si el voleu consultar.

Activitat 2. Podeu demanar als alumnes que escriguin quina seria la seva opinió si participessin en el debat que heu escoltat. Recordeu-los que les opinions s'han de saber argumentar i justificar i que, per tant, cal reflexionar i valorar els motius que fan que ens decidim per una opció o una altra.

Activitat 3. Podeu plantejar altres temes per debatre diferents dels que hi ha en el taller. Procureu tractar qüestions properes, sobre les quals els sigui fàcil tenir un punt de vista que puguin compartir amb els companys i companyes. Si ho voleu, els podeu dir el tema del debat amb antelació perquè se'l puguin preparar una mica abans de fer el taller.

Cada alumne, individualment, ha de decidir si està d'acord o no amb l'afirmació que motiva el debat i escriure la seva opinió en l'espai corresponent.

Activitat 4. Abans de debatre, podeu establir unes normes bàsiques entre tots: escoltar amb atenció les intervencions dels altres sense interrompre, exposar la pròpia opinió de manera clara i respectuosa, fer cas al moderador del debat...

En l'apartat d'Atenció a la diversitat trobareu diferents propostes d'activitats per reforçar, repassar o ampliar els continguts de comunicació oral treballats.

Més activitats competencials
Enllaços
Normes bàsiques d'un debat

Dinàmica amb normes bàsiques i consells per organitzar un debat.

Atenció a la diversitat

Per acompanyar i repassar

Ens hi fixem: Les intervencions d’un debat

Activitat interactiva de comprensió del debat escoltat.

Ens preparem: Les normes del debat

Activitat interactiva per revisar les normes d’intervenció en un debat.

Per anar més enllà

Ens preparem: Arguments a favor i en contra

Activitat per seguir practicant els arguments a favor i en contra d’una idea.

Solucions