Continguts

  • Lectura de les descripcions de diversos personatges.
  • Reconeixement de les característiques físiques, de les referents al caràcter i a les aficions en una descripció.
  • Aprenentatge i ús de diversos temps verbals.
  • Escriptura de verbs conjugats adequats per completar frases.
  • Redacció de la descripció d'un personatge.

 

Objectius

  • Llegir les descripcions de diversos personatges.
  • Reconèixer les característiques físiques, de les referents al caràcter i a les aficions en una descripció.
  • Identificar i fer servir diversos temps verbals. 
  • Escriure els verbs conjugats adequats per completar frases.
  • Redactar la descripció d'un personatge.

Per començar el taller, podeu demanar als alumnes que, per parelles, parlin de l'últim llibre que han llegit, que expliquin qui n'és el protagonista i que descriguin com és.

Després de llegir les descripcions dels protagonistes de la colla d'en Pitus, demaneu-los que subratllin els adjectius descriptius: els que fan referència a les característiques físiques, de color blau, i els que fan referència a aspectes de personalitat, de color taronja.

Per treballar la comprensió lectora de les descripcions, feu-los preguntes sobre el text: A quins personatges els anomenen amb un nom diferent del seu? Què és una colla? Creieu que en la colla d'en Pitus tots són molt semblants o molt diferents? I vosaltres, teniu colla? Us assembleu? Teniu noms especials per dirigir-vos els uns als altres? Com us vau donar aquests noms?

Activitat 1. Un cop hagin indicat quines frases són veritat i quines són mentida, demaneu-los que, per parelles, posin l'activitat en comú. Hauran d'argumentar per què són certes o falses les frases i trobar la justificació en el text.

Activitat 2. Després de completar l'activitat en grup, podeu aprofitar perquè treballin els adjectius. Demaneu als nens i nenes que comencin per fer parelles: cada alumne haurà de dir un adjectiu al seu company i aquest haurà de pensar l'adjectiu contrari (per exemple, si un alumne diu alt o alta, el company haurà de dir baix o baixa).

Proposeu-los que observin els dibuixos de l'activitat i que diguin quins adjectius afegirien a les descripcions d'en Fleming, en Cigró i en Juli. Després, podeu demanar-los que assenyalin qui és cada personatge en el dibuix de la lectura.

Activitat 4. Si els ho voleu posar més difícil, a més de canviar els temps verbals de les frases, demaneu-los que afegeixin un adverbi de temps. Poseu-los un exemple: la frase "Guanyarem la cursa" es pot convertir en "Fa dos anys vam guanyar la cursa", ara en passat.

Abans de fer l'activitat, pot ser convenient que llegiu el quadre informatiu de la pàgina. També teniu un breu repàs teòric en l'apartat 11 dels "Conceptes clau".

Activitat 5. Per començar, demaneu als alumnes que reconeguin els personatges de l'activitat. Si ho preferiu, podeu donar-los llibertat perquè triïn un personatge per descriure, diferent dels que es proposen en l'activitat. Després, podran comparar les descripcions i els verbs que ha fet servir cadascú. 

En l'apartat "+ recursos" trobareu l'activitat interactiva Els verbs per practicar la compleció de frases amb el temps verbal adequat, i diferents enllaços per contextualitzar el text llegit. També hi trobareu una proposta per treballar més activitats competencials.

En l'apartat d'Atenció a la diversitat trobareu diferents propostes d'activitats per acompanyar i repassar els continguts del taller i per ampliar o anar més enllà.

Activitats interactives
Més activitats competencials
Enllaços
Pel·lícula El zoo d'en Pitus

Versió cinematogràfica de la novel·la El zoo d'en Pitus, de l'any 2000.

Gènius: Sebastià Sorribas

Pàgina de Gènius sobre l'escriptor Sebastià Sorribas i les seves obres més conegudes.

Sinopsi de la novel·la El zoo d'en Pitus

Resum per capítols de la nove·la infantil de Sebastià Sorribas, en el bloc de cicle mitjà "Les nostres lectures".

Atenció a la diversitat

Per acompanyar i repassar

Analitzem: Personatges de la novel·la La colla d'en Pitus

Activitat per identificar els trets característics d'alguns dels personatges de la colla d’en Pitus.

Analitzem: Les descripcions

Activitat per reconèixer elements de les descripcions.

Practiquem: El temps verbal

Activitat interactiva per treballar els temps verbals.

Per anar més enllà

Escrivim: El meu personatge preferit

Activitat per practicar les descripcions.

Solucions