Continguts

  • Resolució de problemes mitjançant la suma portant-ne.
  • Identificació de la incògnita d'un problema.

Objectius

  • Resoldre problemes mitjançant la suma portant-ne.
  • Identificar la incògnita d'un problema.

Activitat 3. La importància d'estar molt atents a l'hora de llegir les dades de l'enunciat d'un problema quedarà fora de dubtes després de fer aquesta tercera activitat. Quan els alumnes llegeixin les quatre opcions que hi ha sobre les dades que necessitaran per respondre la pregunta, s'adonaran que sense una lectura atenta pot ser fàcil interpretar malament les dades i fer una tria errònia.

Activitat 4. A partir d'aquesta activitat, recomanem treballar per parelles. Individualment se'n sortirien bé, però entre dos és més fàcil aprendre tot el que ofereix cada activitat. En aquesta, és interessant fixar-se que el text afegit a la pregunta (els nens i les nenes) exclou la persona adulta que els acompanya al cinema.

Més activitats competencials