Continguts

  • Interpretació de la informació en una taula de doble entrada.
  • Disseny d'una taula de doble entrada.

Objectius

  • Interpretar la informació en una taula de doble entrada.
  • Dissenyar i completar una taula de doble entrada.

Activitat 3. La informació que s'ha de posar en la fila de dalt de tot i la que s'ha de posar en la columna de l'esquerra no ha de ser forçosament la mateixa. En aquest cas, poden posar els anys en un eix i les poblacions en l'altre, o a l'inrevés. Els dos casos són correctes. La tria s'acostuma a fer en funció de l'espai de què es disposa per representar tota la taula. Fins i tot, el criteri estètic també pot fer decidir quina informació es posa en cada eix de coordenades. Si en lloc de 3 anys fossin 10, per exemple, seria més lògic posar els anys en l'eix vertical, però com que només s'ha de treballar amb 3 anys i 5 poblacions, no hi ha problema d'espai.

Activitats interactives
Més activitats competencials
Enllaços
Taula de doble entrada i gràfic de barres dobles

Vídeo que explica la taula de doble entrada i el gràfic de barres dobles mitjançant un exemple amb dades d’observació d’ocells.