Continguts

  • Reconeixement de paisatges i cossos simètrics.
  • L'eix de simetria i la imatge d'un mirall.

Objectius

  • Reconèixer paisatges i cossos simètrics.
  • Veure l'eix de simetria també com a límit entre les dues imatges d'un mirall (la real i la virtual).

Activitat 1. Podeu demanar als alumnes que busquin una part de la papallona que trenca la simetria: les antenes! Després, podeu proposar-los que intentin dibuixar-les tan simètriques com sigui possible.

Més activitats competencials
Enllaços
Jocs de simetria

Pàgina web amb diferents jocs de simetria de diferent nivell.

Atenció a la diversitat

Per acompanyar i repassar

Per anar més enllà

Solucions