Continguts

  • Ús de la taula com a eina de recollida da dades.
  • Comparació i ordenació de nombres.
  • Ús dels signes igual (=), més gran que (>) i més petit que (<).

Objectius

  • Usar la taula com a eina de recollida da dades.
  • Comparar i ordenar nombres.
  • Usar els signes igual (=), més gran que (>) i més petit que (<).

Activitat 1. Quan es parla de les files d'una taula, sempre apareix el debat sobre si les caselles que hi ha a la part superior de la taula i que indiquen el contingut de cada columna formen la primera fila o no. Podeu deixar clar als alumnes que no, que no s'han de considerar la primera fila de la taula, sinó que són, senzillament, les caselles informatives, els títols de cada columna.

Activitat 6. Després de llegir l'enunciat de l'activitat, podeu dir als alumnes que no cal que escriguin el nombre exacte de zebres que es veu en cada fotografia. N'hi ha prou amb un nombre aproximat en cada cas, perquè de seguida es veu que en la fotografia de la dreta s'hi veuen més zebres que en la de l'esquerra i és fàcil saber quin signe s'ha d'escriure entre les dues fotografies. Comptar zebres és molt difícil si estan molt a prop les unes de les altres: precisament el seu pelatge ratllat fa difícil que els seus depredadors en triïn una d'entre un grup.

Més activitats competencials
Enllaços
Comparem nombres

Vídeo que explica com comparar nombres i, a més, fer servir els símbols < i >.

Els símbols "més petit que" (<), "més gran que" (>) i "igual" (=)

Activitat per treballar en línia els símbols <, > i =.

Els símbols <, > i =

Proposta per treballar a l'aula els símbols <, > i =.