Continguts

Operacions amb nombres naturals. Combinació d’operacions. Regles de prioritat. Múltiples i divisors d’un nombre. Nombres primers.

Objectius

Operar amb nombres naturals.

Combinar operacions respectant les regles de prioritat.

Trobar múltiples i divisors d’un nombre.

Reconèixer nombres primers.

Activitat 1. La descripció "El seu símbol és un cercle" en principi no correspon a cap operació, però podeu donar-la com a vàlida si algun alumne la relaciona amb la multiplicació i justifica que el punt que fem servir sovint per substituir l'aspa com a símbol de l'operació es pot considerar un petit cercle.

REVISEM. L'apartat "Revisem" està pensat perquè l'alumne hi escrigui amb tota llibertat. Podem esperar trobar-hi respostes molt diverses i totes igualment interessants. Pel que fa a la primera pregunta, qualsevol suma, resta, multiplicació i divisió que l'alumne/a ens plantegi, en principi, ha de ser benvinguda. La segona pregunta pot servir per saber si, per exemple, el joc de pistes numèriques de l'activitat 8 els ha agradat o si valoren més altres continguts, com la combinació d'operacions, les regles de prioritat o els conceptes de múltiple i divisor.

Més activitats competencials
Enllaços
Fem operacions amb els nombres

Aplicació per fer sumes, restes i multiplicacions d'una manera original.