Continguts

  • Sistemes de mesura del temps.

  • Any, dècada, segle, mil·lenni.

  • Setmana i mes.

  • Sistema horari mundial. Fusos horaris.

Objectius

  • Relacionar períodes de temps iguals amb unitats diferents.

  • Fer servir les unitats de temps adequades en cada situació.

  • Interpretar el mapa de fusos horaris.

Activitat 2. L'última pregunta d'aquesta activitat és oberta perquè depèn del dia que la realitzeu. Però la podeu ampliar amb una variant si substituïu "avui" per un dia qualsevol que us interessi determinar.

Activitat 5. Una vegada es coneguin els fusos horaris, es pot explicar per què l'horari de les illes Canàries va una hora endarrerit respecte al de l'Estat espanyol i, en canvi, coincideix amb el de Portugal. O per què a Galícia (i a tot l'estat) l'horari va una hora avançat respecte al de Portugal.

REVISEM. L'apartat "Revisem" està pensat perquè l'alumne hi escrigui amb tota llibertat. Podem esperar trobar-hi respostes molt diverses i totes igualment interessants. Si amb les respostes a les preguntes d'aquest apartat els alumnes demostren haver entès com funciona el sistema horari mundial, podrem estar molt satisfets amb la realització d'aquest taller.

Activitats interactives
Més activitats competencials
Enllaços
Time units

Activitat en anglès, del portal IXL (nord-americà), per treballar diferents unitats de temps.