Continguts

  • Pla, recta, punt, semirecta i segment.

  • Línies poligonals obertes i tancades.

  • Concepte de polígon.

Objectius

  • Diferenciar un pla, una recta, un punt, una semirecta i un segment.

  • Traçar línies poligonals obertes i tancades.

  • Definir un polígon.

Activitat 1. En el mapa hi veiem arbres, palmeres, una casa, un far, muntanyes, roques... que sobresurten de la superfície plana de l'illa. Aquesta superfície, però, sí que es pot considerar un pla perquè el dibuix és molt simplificat i el podem veure com un autèntic plànol.

Activitat 3. Com que en les indicacions per trobar el tresor queda clar que cal foradar 2 metres per trobar el tresor, no pot estar en el mateix pla del mapa. El pla és una superfície de dues dimensions, i per situar el tresor cal afegir la tercera dimensió de l'espai.

Activitat 3. Un dels objectius d'aquesta activitat és adonar-se que el polígon amb el nombre mínim de costats és el triangle. No és possible dibuixar un polígon amb dues cares: seria una línia poligonal oberta. Els alumnes seran conscients ben aviat que, per aconseguir dibuixar una línia poligonal tancada, necessiten tres costats com a mínim i que en aquests casos dibuixen un triangle. Amb l'última pregunta volem aconseguir que els alumnes dibuixin línies poligonals obertes o figures amb línies corbes: en cap dels dos casos no seran polígons.

 

 

Més activitats competencials
Enllaços
Recta, semirecta i segment

Enllaç a unes activitats interactives sobre rectes i angles. En aquesta unitat, les acrtivitats sobre rectes, semirectes i segments són adequades.