Continguts

  • Taules de doble entrada.

  • Gràfics estadístics lineals.

  • Gràfics de barres.

Objectius

  • Emplenar taules de doble entrada.

  • Elaborar gràfics estadístics lineals.

  • Elaborar gràfics de barres.

Activitat 4. Tot i que en el solucionari hem marcat les caselles que considerem més correctes, l'apreciació sobre d'on ha estat més fàcil aconseguir informació pot ser diferent per a alguns alumnes i això no vol dir que les respostes que marquin siguin incorrectes. En tot cas, caldria argumentar per què en alguns casos prefereixen la informació de la taula o d'algun dels dos gràfics.

Activitat 5. En la resolució del primer gràfic, caldrà marcar el primer punt (el corresponent a dilluns) un quadradet per sobre de la quadrícula ja que correspon al nombre 13 (fixeu-vos en la solució).

En l'apartat "+ recursos" trobareu una proposta per treballar més activitats competencials.

En l'apartat d'Atenció a la diversitat trobareu diferents propostes d'activitats per acompanyar i repassar o bé ampliar els continguts del taller.

Més activitats competencials
Enllaços
Gràfics estadístics

Aplicació que permet la representació precisa de tot tipus de gràfics estadístics (de barres, lineals i de sectors).

Atenció a la diversitat

Per acompanyar i repassar

Com es construeix una taula de doble entrada

Vídeo explicatiu, pas a pas, de la construcció d’una taula de doble entrada a partir d’unes dades i activitat relacionada de consolidació.

Com es construeix un gràfic de barres múltiple

Vídeo explicatiu, pas a pas, de la construcció d’un gràfic de barres a partir d’unes dades i activitat relacionada de consolidació.

Com es dibuixa i interpreta un gràfic lineal

Vídeo explicatiu, pas a pas, de la construcció d’un gràfic lineal a partir d’unes dades i activitat relacionada de consolidació.

Per anar més enllà

Construcció d’una taula de doble entrada

Activitat de pràctica de construcció d’una taula de doble entrada després de veure un vídeo explicatiu.

Construcció d’un gràfic de barres múltiple

Activitat de pràctica de construcció i interpretació d’un gràfic de barres després de veure un vídeo explicatiu.

Dibuix i interpretació d’un gràfic lineal

Activitat de pràctica de construcció i interpretació d’un gràfic lineal després de veure un vídeo explicatiu.

Solucions