Per què aquest projecte?

El projecte Milers d'anys observant els astres ens proposa observar, comprendre i saber explicar determinats fenòmens naturals, així com fixar-nos en el fet que les persones han variat el seu pensament i les seves maneres de fer al llarg del temps gràcies al coneixement, la ciència i la cultura. 

Aquesta recerca ha de servir perquè els alumnes s'adonin que conèixer i entendre com funciona el món, en aquest cas els fenòmens naturals relacionats amb l'astronomia, els proporciona seguretat, autonomia i pensament crític. També valoraran com el coneixement influeix en els canvis socials al llarg de la història i entendran com és d'important saber comunicar els coneixements als altres.

Programació i orientacions generals

Programació per àmbits i dimensions

Orientacions generals
 • El projecte sorgeix del plantejament d'un repte i acaba amb la seva resolució. En la fase COMENCEM, es plantejarà el repte: aconseguir que el temor vers el que és desconegut i les interpretacions errònies de determinats esdeveniments astronòmics desapareguin. Cercarem imatges, ens organitzarem i planificarem com podem resoldre el repte que tenim. Després, INVESTIGAREM sobre l'Univers, els astres que el formen, el sistema solar i les característiques i els moviments del nostre planeta. Ens fixarem en el paper de la ciència i en la manera com les persones hem interpretat el que veiem al cel des de fa milers d'anys. ACABAREM amb la síntesi i la transferència de tot el que hem après organitzant una trobada amb avis i àvies.
 • En el projecte es proposen nou activitats amb diferents subactivitats i propostes que es poden allargar més o menys en el temps en funció de la seva personalització i de l'interès i la motivació del grup classe.
 • El projecte conté:
  • Material i recursos per al mestre (guia i recursos digitals).
  • Material col·lectiu.
  • Material per a l'alumne.
Els nens i les nenes han de comprendre que...
 • El sistema solar és una part de l'Univers formada per diferents astres amb característiques molt diferents que ens condicionen l'existència.
 • Podem viure a la Terra, un planeta del sistema solar, perquè té unes característiques que ho permeten.
 • Els moviments de rotació i translació de la Terra donen lloc als dies i les nits i a les estacions de l'any, que condicionen la vida de tots els éssers vius. Entendre per què és així dona seguretat a les persones sobre què cal esperar al llarg de l'any i com cal adaptar-se a aquests canvis.
 • Al llarg de la història s'ha observat l'Univers i que gràcies a la ciència i als descobriments ara podem donar una explicació científica a determinats fenòmens naturals.
 • La manera de viure ha anat canviant i evolucionant al llarg de la història i això ha conformat la societat actual.
 • Hi ha diferents maneres de comunicar-se amb els altres i transmetre els coneixements i les opinions i que aquesta transmissió de coneixements és el motor del desenvolupament científic i cultural de les societats humanes.
Comencem. El repte

Aquesta fase inicial consta de dues activitats amb diferents subactivitats. Plantegem el repte, el comprenem i planifiquem què hem de fer i saber per resoldre'l: què hem de saber sobre l'Univers, sobre el sistema solar i el nostre planeta... per comprendre per què es produeixen determinats fenòmens astronòmics i no creure'ns interpretacions errònies?

Ens organitzem i ens plantegem què hem de fer per resoldre el repte. Ens adonem del que ja coneixem sobre l'Univers a partir de la cerca d'imatges i ens plantegem preguntes que ens guiaran després la investigació. Planifiquem la feina i comencem a pensar de quina manera podem resoldre el repte i com podem transmetre els nostres coneixements als altres.

Cada alumne pot incloure en la seva carpeta d'aprenentatge els diferents materials (evidències d'aprenentatge) que anem elaborant: fitxes, dibuixos, imatges...

Investiguem

Per resoldre el repte, cal que investiguem i fem activitats dirigides a aprendre el que no sabem sobre l'Univers, els astres que el formen, com ens afecten a nosaltres i, sobretot, com ho hem interpretat des de fa milers d'anys.

Ens adonarem que l'Univers és un espai immens i desconegut i ens sorgiran moltes preguntes. Mitjançant un concurs per equips, descobrirem quins astres formen l'Univers i quines són les seves característiques més bàsiques. En grups, cercarem les dades dels planetes del sistema solar, les compararem i les interpretarem i farem una maqueta d'aquest petit raconet de la galàxia Via Làctia.

També descobrirem si la Terra, el nostre planeta, és un lloc perfecte per viure-hi i ens adonarem de la importància de la ciència a l'hora d'explicar el perquè del dia i de la nit, de les estacions i de la seva relació amb els moviments de la Terra. Observarem el cel i registrarem els canvis que hi veiem, descobrirem per què la Lluna es veu de formes diferents i com ens podem orientar mitjançant el sol i les estrelles.

Finalment, ens preguntarem des de quan els humans ens fixem en l'Univers i com ens hi ajuda la ciència. Analitzarem determinades fonts, com els fòssils i descobrirem que el pas del temps i els fets que caracteritzen la nostra història es poden ordenar segons diferents èpoques.

Al llarg d'aquestes sis activitats aprendrem conceptes i maneres de treballar individualment, en grup i, també, per parelles. Farem servir rutines de pensament i estructures cooperatives i resoldrem activitats que ens faran conscients del propi procés d'aprenentatge. Documentarem les activitats i el procés de treball per compartir amb els altres el que hem après.

Acabem. El producte final

Ja tenim els coneixements per saber per què es poden veure pluges d'estels, per què parlem de la caiguda de meteorits o per què es produeixen els eclipsis, entre altres fenòmens. Ens hem adonat de la importància de la ciència i hem constat que la societat ha anat canviant al llarg dels anys al mateix temps que també canviava la manera d'entendre l'Univers.

En aquesta fase de l'itinerari valorarem tot el que hem après amb una escala de metacognició i reflexionarem sobre per què ens serveix conèixer i comprendre com és l'Univers i, en general, el món que ens envolta. Per resoldre el repte, compartirem i transmetrem els nostres coneixements amb aquelles persones, per exemple els nostres avis i àvies, que senten curiositat per alguns fenòmens astronòmics o bé por o neguit perquè els desconeixen.

 

Material recomanat

COM PODEM FER SERVIR ELS MATERIALS?

Per treballar durant el projecte, disposem de diferents tipus de materials editats, en diferents suports, però, per aconseguir personalitzar i fer nostre el projecte, segurament haurem de fer servir altres materials relacionats amb la pròpia experiència dels alumnes o bé materials estretament vinculats amb el que es treballi en cada moment a l'aula.

El projecte Milers d'anys observant els astres ens proposa observar, comprendre i saber explicar determinats fenòmens naturals, així com fixar-nos en el fet que les persones han variat el seu pensament i les seves maneres de fer al llarg del temps gràcies al coneixement, la ciència i la cultura. 

Aquesta recerca ha de servir perquè els alumnes s'adonin que conèixer i entendre com funciona el món, en aquest cas els fenòmens naturals relacionats amb l'astronomia, els proporciona seguretat, autonomia i pensament crític. També valoraran com el coneixement influeix en els canvis socials al llarg de la història i entendran com és d'important saber comunicar els coneixements als altres.

Programació per àmbits i dimensions

Orientacions generals
 • El projecte sorgeix del plantejament d'un repte i acaba amb la seva resolució. En la fase COMENCEM, es plantejarà el repte: aconseguir que el temor vers el que és desconegut i les interpretacions errònies de determinats esdeveniments astronòmics desapareguin. Cercarem imatges, ens organitzarem i planificarem com podem resoldre el repte que tenim. Després, INVESTIGAREM sobre l'Univers, els astres que el formen, el sistema solar i les característiques i els moviments del nostre planeta. Ens fixarem en el paper de la ciència i en la manera com les persones hem interpretat el que veiem al cel des de fa milers d'anys. ACABAREM amb la síntesi i la transferència de tot el que hem après organitzant una trobada amb avis i àvies.
 • En el projecte es proposen nou activitats amb diferents subactivitats i propostes que es poden allargar més o menys en el temps en funció de la seva personalització i de l'interès i la motivació del grup classe.
 • El projecte conté:
  • Material i recursos per al mestre (guia i recursos digitals).
  • Material col·lectiu.
  • Material per a l'alumne.
Els nens i les nenes han de comprendre que...
 • El sistema solar és una part de l'Univers formada per diferents astres amb característiques molt diferents que ens condicionen l'existència.
 • Podem viure a la Terra, un planeta del sistema solar, perquè té unes característiques que ho permeten.
 • Els moviments de rotació i translació de la Terra donen lloc als dies i les nits i a les estacions de l'any, que condicionen la vida de tots els éssers vius. Entendre per què és així dona seguretat a les persones sobre què cal esperar al llarg de l'any i com cal adaptar-se a aquests canvis.
 • Al llarg de la història s'ha observat l'Univers i que gràcies a la ciència i als descobriments ara podem donar una explicació científica a determinats fenòmens naturals.
 • La manera de viure ha anat canviant i evolucionant al llarg de la història i això ha conformat la societat actual.
 • Hi ha diferents maneres de comunicar-se amb els altres i transmetre els coneixements i les opinions i que aquesta transmissió de coneixements és el motor del desenvolupament científic i cultural de les societats humanes.
Comencem. El repte

Aquesta fase inicial consta de dues activitats amb diferents subactivitats. Plantegem el repte, el comprenem i planifiquem què hem de fer i saber per resoldre'l: què hem de saber sobre l'Univers, sobre el sistema solar i el nostre planeta... per comprendre per què es produeixen determinats fenòmens astronòmics i no creure'ns interpretacions errònies?

Ens organitzem i ens plantegem què hem de fer per resoldre el repte. Ens adonem del que ja coneixem sobre l'Univers a partir de la cerca d'imatges i ens plantegem preguntes que ens guiaran després la investigació. Planifiquem la feina i comencem a pensar de quina manera podem resoldre el repte i com podem transmetre els nostres coneixements als altres.

Cada alumne pot incloure en la seva carpeta d'aprenentatge els diferents materials (evidències d'aprenentatge) que anem elaborant: fitxes, dibuixos, imatges...

Investiguem

Per resoldre el repte, cal que investiguem i fem activitats dirigides a aprendre el que no sabem sobre l'Univers, els astres que el formen, com ens afecten a nosaltres i, sobretot, com ho hem interpretat des de fa milers d'anys.

Ens adonarem que l'Univers és un espai immens i desconegut i ens sorgiran moltes preguntes. Mitjançant un concurs per equips, descobrirem quins astres formen l'Univers i quines són les seves característiques més bàsiques. En grups, cercarem les dades dels planetes del sistema solar, les compararem i les interpretarem i farem una maqueta d'aquest petit raconet de la galàxia Via Làctia.

També descobrirem si la Terra, el nostre planeta, és un lloc perfecte per viure-hi i ens adonarem de la importància de la ciència a l'hora d'explicar el perquè del dia i de la nit, de les estacions i de la seva relació amb els moviments de la Terra. Observarem el cel i registrarem els canvis que hi veiem, descobrirem per què la Lluna es veu de formes diferents i com ens podem orientar mitjançant el sol i les estrelles.

Finalment, ens preguntarem des de quan els humans ens fixem en l'Univers i com ens hi ajuda la ciència. Analitzarem determinades fonts, com els fòssils i descobrirem que el pas del temps i els fets que caracteritzen la nostra història es poden ordenar segons diferents èpoques.

Al llarg d'aquestes sis activitats aprendrem conceptes i maneres de treballar individualment, en grup i, també, per parelles. Farem servir rutines de pensament i estructures cooperatives i resoldrem activitats que ens faran conscients del propi procés d'aprenentatge. Documentarem les activitats i el procés de treball per compartir amb els altres el que hem après.

Acabem. El producte final

Ja tenim els coneixements per saber per què es poden veure pluges d'estels, per què parlem de la caiguda de meteorits o per què es produeixen els eclipsis, entre altres fenòmens. Ens hem adonat de la importància de la ciència i hem constat que la societat ha anat canviant al llarg dels anys al mateix temps que també canviava la manera d'entendre l'Univers.

En aquesta fase de l'itinerari valorarem tot el que hem après amb una escala de metacognició i reflexionarem sobre per què ens serveix conèixer i comprendre com és l'Univers i, en general, el món que ens envolta. Per resoldre el repte, compartirem i transmetrem els nostres coneixements amb aquelles persones, per exemple els nostres avis i àvies, que senten curiositat per alguns fenòmens astronòmics o bé por o neguit perquè els desconeixen.

 

COM PODEM FER SERVIR ELS MATERIALS?

Per treballar durant el projecte, disposem de diferents tipus de materials editats, en diferents suports, però, per aconseguir personalitzar i fer nostre el projecte, segurament haurem de fer servir altres materials relacionats amb la pròpia experiència dels alumnes o bé materials estretament vinculats amb el que es treballi en cada moment a l'aula.

Aquest projecte ha estat concebut i elaborat per l'equip pedagògic i editorial de Text-laGalera:

Autoria i coordinació del projecte: Àngels Farré París

DISSENY: CASS

Maquetació: Montserrat Estévez

Coordinació pedagògica: Anna Canals

Direcció: Xavier Carrasco

Edició: Meritxell Armengol

Il·lustracions: Diego Mallo, Roger Zanni

Fotografies: Dreamstime, Istockphoto, Freepick, Pixabay

Disseny digital: Carles Marsal

Correcció: M. Mercè Estévez

Desenvolupament Guia digital: Basetis

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra resta rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei. L'editor faculta el CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) perquè pugui autoritzar-ne la fotocòpia o l'escanejat d'algun fragment a les persones que hi estiguin interessades.