Notem si és suau o aspre, si és fred o calent...

Aquesta activitat no està disponible en la versió mostra de la guia. Podeu consultar una mostra d’activitat a "Rebem un encàrrec i ens preparem!".