Per què aquest projecte?

El projecte FEM DE GUIES PER... parteix de la proposta d'ajudar uns nouvinguts a conèixer el nostre poble o ciutat.

Això ens permetrà descobrir les característiques i els trets diferencials del nostre territori, com ens organitzem i la importància de respectar l'entorn i de seguir unes normes de convivència. Aquesta recerca ha de servir perquè els alumnes aprenguin a situar-se en el seu entorn, a respectar-lo, a fer-ne un ús sostenible i, sobretot, a viure en societat i a valorar-ne positivament la diversitat.

Programació i orientacions generals

Programació per àmbits i dimensions

Orientacions generals
 • El projecte sorgeix de la necessitat i del plantejament d'un repte i acaba amb la seva resolució. En la fase COMENCEM, s'explica als alumnes que una persona o unes persones nouvingudes han arribat a la seva localitat. D'aquesta situació "real" en sorgirà el repte: Com podem ajudar aquestes persones a conèixer el lloc on vivim? Comprendrem el repte, ens organitzarem i planificarem com el podem resoldre. Després, INVESTIGAREM diferents aspectes de la nostra localitat i, entre tots, ens adonarem de la necessitat de conèixer i comprendre la realitat del nostre entorn per poder donar-la a conèixer bé. ACABAREM amb la síntesi i la transferència de tot el que hem après.
 • El projecte està pensat per treballar durant un mes aproximadament i es proposen vuit activitats amb diferents subactivitats i propostes. Aquestes, però, es poden allargar més o menys en el temps en funció de la seva personalització i de l'interès i la motivació del grup classe.
 • Per al projecte, cal tenir en compte la col·laboració de les famílies. Les famílies ens ajuden aportant informació i contestant les preguntes del qüestionari que prepararan els alumnes en algunes de les activitats.
 • El projecte conté:
  • Material i recursos per al mestre (guia i recursos digitals).
  • Material col·lectiu.
  • Material per a l'alumne.
ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • Conèixer l'entorn més proper els permet desenvolupar progressivament la seva autonomia personal.
 • Al lloc on viuen hi ha unes institucions que regulen o organitzen algunes de les necessitats de la població i fan més fàcil la convivència.
 • Els pobles i les ciutats formen part del paisatge humanitzat, que canvia per l’impacte de les accions de les persones.
 • El pas del temps provoca canvis en l'entorn i, de manera més evident, en els espais, els edificis i els monuments dels pobles i ciutats.
 • La societat és diversa i que cal respectar aquesta diversitat, perquè ens aporta riquesa.
 • És important seguir unes normes de convivència per poder viure en societat.
 • Poden contribuir activament a millorar l'entorn on viuen.
Comencem. El repte

Com podem explicar a aquestes persones nouvingudes com és el lloc on vivim? Què han de saber? Però... i nosaltres, què en sabem, del lloc on vivim? En sabem prou? Podem ajudar els nostres amics amb el que sabem ara?

Per ajudar els nouvinguts, primer ens hem d'informar de moltes coses. Aquesta fase inicial consta de dues activitats amb diferents subactivitats. Plantegem el repte, el comprenem i planifiquem què hem de fer: què sabem i què volem saber, per on començarem a investigar, com ho farem...

Tenim propostes per treballar amb diferents suports i de forma cooperativa, en grup (conversa, exposició i manipulació d'etiquetes i fotografies) i, també, de forma individual.

Cada alumne pot incloure en la seva carpeta d'aprenentatge els diferents materials (evidències d'aprenentatge) que anem elaborant: fitxes, dibuixos, imatges...

Investiguem

Per resoldre el repte, cal que investiguem i fem activitats dirigides a aprendre el que no sabem sobre la nostra localitat i el nostre l'entorn.

Situarem el nostre poble o ciutat en el mapa, analitzarem les diferències entre els pobles i les ciutats, descobrirem que el nostre entorn canvia al llarg del temps, esbrinarem com s'organitza un municipi i per a què serveix un ajuntament i elaborarem un superplànol que ens ajudarà a situar la nostra localitat i el seu entorn en l'espai. 

Al llarg de les quatre activitats aprendrem conceptes i maneres de treballar, entre tots, en grup i per parelles. Farem servir rutines de pensament i estructures cooperatives i resoldrem activitats que ens faran conscients del propi procés d'aprenentatge.

Acabem. El producte final

En aquesta fase de l'itinerari farem una síntesi de tot allò que hem après i elaborarem un producte que doni resposta al repte plantejat.

Mitjançant les darreres activitats (Què hem après? i Sortim al carrer) aplicarem tot el que hem après elaborant una guia itinerari i organitzarem una sortida que ens servirà per fer de guies en pràctiques.

Material recomanat

COM PODEM FER SERVIR ELS MATERIALS?

Per treballar durant el projecte, disposem de diferents tipus de materials editats en diferents suports però, per aconseguir personalitzar i fer nostre el projecte, segurament haurem de fer servir altres materials relacionats amb la pròpia experiència dels alumnes o bé materials estretament vinculats amb el que es treballi en cada moment a l'aula.

El projecte FEM DE GUIES PER... parteix de la proposta d'ajudar uns nouvinguts a conèixer el nostre poble o ciutat.

Això ens permetrà descobrir les característiques i els trets diferencials del nostre territori, com ens organitzem i la importància de respectar l'entorn i de seguir unes normes de convivència. Aquesta recerca ha de servir perquè els alumnes aprenguin a situar-se en el seu entorn, a respectar-lo, a fer-ne un ús sostenible i, sobretot, a viure en societat i a valorar-ne positivament la diversitat.

Programació per àmbits i dimensions

Orientacions generals
 • El projecte sorgeix de la necessitat i del plantejament d'un repte i acaba amb la seva resolució. En la fase COMENCEM, s'explica als alumnes que una persona o unes persones nouvingudes han arribat a la seva localitat. D'aquesta situació "real" en sorgirà el repte: Com podem ajudar aquestes persones a conèixer el lloc on vivim? Comprendrem el repte, ens organitzarem i planificarem com el podem resoldre. Després, INVESTIGAREM diferents aspectes de la nostra localitat i, entre tots, ens adonarem de la necessitat de conèixer i comprendre la realitat del nostre entorn per poder donar-la a conèixer bé. ACABAREM amb la síntesi i la transferència de tot el que hem après.
 • El projecte està pensat per treballar durant un mes aproximadament i es proposen vuit activitats amb diferents subactivitats i propostes. Aquestes, però, es poden allargar més o menys en el temps en funció de la seva personalització i de l'interès i la motivació del grup classe.
 • Per al projecte, cal tenir en compte la col·laboració de les famílies. Les famílies ens ajuden aportant informació i contestant les preguntes del qüestionari que prepararan els alumnes en algunes de les activitats.
 • El projecte conté:
  • Material i recursos per al mestre (guia i recursos digitals).
  • Material col·lectiu.
  • Material per a l'alumne.
ELS NENS I LES NENES HAN DE COMPRENDRE QUE...
 • Conèixer l'entorn més proper els permet desenvolupar progressivament la seva autonomia personal.
 • Al lloc on viuen hi ha unes institucions que regulen o organitzen algunes de les necessitats de la població i fan més fàcil la convivència.
 • Els pobles i les ciutats formen part del paisatge humanitzat, que canvia per l’impacte de les accions de les persones.
 • El pas del temps provoca canvis en l'entorn i, de manera més evident, en els espais, els edificis i els monuments dels pobles i ciutats.
 • La societat és diversa i que cal respectar aquesta diversitat, perquè ens aporta riquesa.
 • És important seguir unes normes de convivència per poder viure en societat.
 • Poden contribuir activament a millorar l'entorn on viuen.
Comencem. El repte

Com podem explicar a aquestes persones nouvingudes com és el lloc on vivim? Què han de saber? Però... i nosaltres, què en sabem, del lloc on vivim? En sabem prou? Podem ajudar els nostres amics amb el que sabem ara?

Per ajudar els nouvinguts, primer ens hem d'informar de moltes coses. Aquesta fase inicial consta de dues activitats amb diferents subactivitats. Plantegem el repte, el comprenem i planifiquem què hem de fer: què sabem i què volem saber, per on començarem a investigar, com ho farem...

Tenim propostes per treballar amb diferents suports i de forma cooperativa, en grup (conversa, exposició i manipulació d'etiquetes i fotografies) i, també, de forma individual.

Cada alumne pot incloure en la seva carpeta d'aprenentatge els diferents materials (evidències d'aprenentatge) que anem elaborant: fitxes, dibuixos, imatges...

Investiguem

Per resoldre el repte, cal que investiguem i fem activitats dirigides a aprendre el que no sabem sobre la nostra localitat i el nostre l'entorn.

Situarem el nostre poble o ciutat en el mapa, analitzarem les diferències entre els pobles i les ciutats, descobrirem que el nostre entorn canvia al llarg del temps, esbrinarem com s'organitza un municipi i per a què serveix un ajuntament i elaborarem un superplànol que ens ajudarà a situar la nostra localitat i el seu entorn en l'espai. 

Al llarg de les quatre activitats aprendrem conceptes i maneres de treballar, entre tots, en grup i per parelles. Farem servir rutines de pensament i estructures cooperatives i resoldrem activitats que ens faran conscients del propi procés d'aprenentatge.

Acabem. El producte final

En aquesta fase de l'itinerari farem una síntesi de tot allò que hem après i elaborarem un producte que doni resposta al repte plantejat.

Mitjançant les darreres activitats (Què hem après? i Sortim al carrer) aplicarem tot el que hem après elaborant una guia itinerari i organitzarem una sortida que ens servirà per fer de guies en pràctiques.

COM PODEM FER SERVIR ELS MATERIALS?

Per treballar durant el projecte, disposem de diferents tipus de materials editats en diferents suports però, per aconseguir personalitzar i fer nostre el projecte, segurament haurem de fer servir altres materials relacionats amb la pròpia experiència dels alumnes o bé materials estretament vinculats amb el que es treballi en cada moment a l'aula.

Aquest projecte ha estat concebut i elaborat per l'equip pedagògic i editorial de Text-laGalera:

Autoria i coordinació del projecte: Àngels Farré

DISSENY: CASS

Maquetació: Montserrat Estévez

Coordinació pedagògica: Anna Canals

Direcció: Xavier Carrasco

Redacció i edició: Meritxell Armengol

Il·lustracions: Roger Zanni

Fotografies: Dreamstime, Fotolia, Istockphoto, Pixabay

Disseny digital: Carles Marsal

Correcció: M. Mercè Estévez

Desenvolupament Guia digital: Basetis

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra resta rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei. L'editor faculta el CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) perquè pugui autoritzar-ne la fotocòpia o l'escanejat d'algun fragment a les persones que hi estiguin interessades.